Dokumenty

Vnitřní předpisy

Dlouhodobý strategický záměr 2. lékařské fakulty a jeho aktualizace

Výroční zprávy

Opatření děkana

Fakultní ceny a ocenění

Metodické pokyny

Předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Jednotný vizuální styl

Formuláře fakulty

Informační technologie

Byla tato stránka užitečná?