Opatření děkana č. 9/2016

Platnost: 18. 8. 2016
Účinnost: od 18. 8. 2016
Gestor: Oddělení technické podpory
 

Opatření děkana č. 9/2016,

Nastavení a používání e-mailových adres na 2. LF UK

I.

Základní ustanovení

Toto OD sjednocuje používání pracovních e-mailových adres na 2. LF UK.
 

II.

Používání pracovních e-mailových adres

 1. S účinností 1. 1. 2017 děkan 2. LF UK ukládá všem zaměstnancům 2. LF UK v pracovním poměru, kteří k výkonu své práce používají e-mailovou komunikaci, (dále jen „zaměstnanec“) povinnost používat (tj. pravidelně číst poštu přicházející na tuto adresu) pracovní e-mailovou adresu (dále jen pracovní adresu) v doméně lfmotol.cuni.cz, popř. lf2.cuni.cz (dále jen doména fakulty).
   

III.

Správa pracovních e-mailových adres a příslušných e-mailových schránek

 1. Pracovní e-mailovou adresu a schránku elektronické pošty přiděluje zaměstnanci při nástupu do zaměstnání na 2. LF UK Oddělení informačních systémů. Obvyklý tvar pracovní e-mailové adresy je jmeno.prijmeni@lfmotol.cuni.cz.
 1. Děkan 2. LF UK ukládá vedoucímu Oddělení informačních systémů zajistit splnění následujících úkolů:
  1. k 1. 1. 2017 založit (nebyla-li dosud založena) a dále řádně spravovat pro každého zaměstnance 2. LF UK v pracovním poměru e-mailovou schránku v doméně fakulty,
  2. zajistit přístup zaměstnanců k elektronické poště přicházející do této e-mailové schránky
   1. cestou běžných protokolů pro práci s elektronickou poštou (POP, IMAP, SMTP),
   2. prostřednictvím vhodného webového rozhraní pro přístup ke schránce z veřejných počítačů (webmail),
   3. přeposíláním pošty na e-mailovou adresu zadanou zaměstnancem – je-li tato adresa v doméně druhého subjektu v rámci společného pracoviště,
  3. srozumitelně a vhodnou formou informovat nejpozději 1. 1. 2017 všechny zaměstnance o možnostech přístupu k jejich e-mailové schránce (případně včetně nastavení hesla), o správném nastavení nejčastěji používaných klientů a o provozních parametrech schránky,
  4. srozumitelně a vhodnou formou informovat nejpozději 1. 1. 2017 všechny zaměstnance o způsobu případné změny e-mailové adresy v případě změny osobních údajů zaměstnance.

V Praze dne 18. 8. 2016

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan fakulty

Vydáno: 23. 8. 2016 / Poslední aktualizace: 26. 7. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Květa Janoušková