Opatření děkana č. 8/2015

Platnost: 6. 5. 2015
Účinnost: akademický rok 2015/2016
Gestor: Studijní oddělení
 

Opatření děkana č. 8/2015,

kterým se stanoví
harmonogram akademického roku 2015/2016

Zápis do 1. ročníku studia:

3. července 2015 a 9. července 2015

Zahájení akademického roku:

1. října 2015

Zápis do ostatních ročníků:

Dle Harmonogramu a podmínek zápisů do vyšších ročníků na adrese: http://www.lf2.cuni.cz/Studium/sissing.htm

Zimní semestr:

Zahájení výuky pro: 1.–6. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství

1.–2. ročník navazujícího magisterského studia Fyzioterapie

1.–3. ročník bakalářského studia Fyzioterapie

5. října 2015

Zahájení výuky bakalářského studia Všeobecná sestra:

 

1. ročník

21. září 2015

2. ročník

1. října 2015

3. ročník

8. října 2015

Svátek:

28. říjen 2015

Svátek:

17. listopad 2015

Vánoční prázdniny:

23. prosince 2015 – 3. ledna 2016

Zkouškové období v zimním semestru:

1.–3. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství

1.–2. ročník navazujícího magisterského studia Fyzioterapie

1.–3. ročník bakalářského studia Fyzioterapie

1. a 2. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra

18. ledna 2016 – 14. února 2016

3. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra

18. ledna 2016 – 7. února 2016

Letní semestr:

podle rozpisu jednotlivých ročníků

1.–3. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství – zahájení semestru:

15. února 2016

4.–6. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství

bloková forma výuky

1. ročník:

od 15. února 2016 týden „Praktického lékařství – úvod“, výuka dalších předmětů začíná od 22. února 2016

1.–2. ročník navazujícího magisterského studia Fyzioterapie

1.–3. ročník bakalářského studia Fyzioterapie

1. a 2. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra

15. února 2016

3. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra

8. února 2016

Zkouškové období v letním semestru:

1.–3. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství
1.–2. ročník navazujícího magisterského studia Fyzioterapie
1.–3. ročník bakalářského studia Fyzioterapie

1.–2. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra

23. května – 30. června 2016

3. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra

16. května 2016 – 5. června 2016

4.–6. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství  v blokové výuce:

podle rozvrhu jednotlivých ročníků

Letní prázdniny:

1. července 2016 – 31. srpna 2016

Konec akademického roku  2015/2016:

30. září 2016

Děkanský den je stanoven na:

25. března 2016

Rektorský den je stanoven na:

18. května 2016

Poslední možnost vykonání zápočtu či zkoušky:

19. září 2016

V Praze, dne 6. 5. 2015

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan

Vydáno: 6. 5. 2015 / Poslední aktualizace: 26. 7. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.