Opatření děkana č. 4/2018

V Praze dne 10. 4. 2018

Opatření děkana č. 4/2018
 

Vzhledem ke konání dalšího ročníku Vědecké konference ruším

ve dnech 25. a 26. 4. 2018 výuku na 2. LF UK probíhající po 10. hodině.
 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan fakulty

Platnost: 10. 4. 2018
Účinnost: od 10. 4. 2018
Gestor: Sekretariát děkanátu
 
Vydáno: 10. 4. 2018 / Upraveno: 18. 10. 2018 / Odpovědná osoba: Bc. Marie Hejlová