Opatření děkana č. 3/2018

V Praze dne 10. 4. 2018

Opatření děkana č. 3/2018

Na čtvrtek 12. dubna 2018 uděluji děkanské volno. V tento den se ruší plánovaná výuka v plném rozsahu, naopak je pro studenty i zájemce z řad zaměstnanců připraven sportovní den.
 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan fakulty

Platnost: 10. 4. 2018
Účinnost: od 10. 4. 2018
Gestor: Sekretariát děkanátu
 
Vydáno: 10. 4. 2018 / Upraveno: 18. 10. 2018 / Odpovědná osoba: Bc. Marie Hejlová