Opatření děkana č. 2/2019

V Praze dne 18. 2. 2019

Opatření děkana č. 2/2019

 

Vzhledem ke konání dalšího ročníku Vědecké konference ruším ve dnech 10. a 11. 4. 2019 výuku na 2. LF UK probíhající po 10 hodině.

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan fakulty

Platnost: 18. 2. 2019
Účinnost: od 18. 2. 2019
Gestor: Sekretariát děkanátu
 
Vydáno: 18. 2. 2019 / Upraveno: 30. 4. 2019 / Odpovědná osoba: Bc. Marie Hejlová