Opatření děkana č. 12/2016

Platnost: 31. 10. 2016
Účinnost: od 31. 10. 2016
Gestor: Sekretariát děkanátu
Zrušeno: OD 19/2019

Opatření děkana č.. 12/2016

V souvislosti s novelou č. 137/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 111/98 Sb., o vysokých školách, předkládám správné užívání názvů pracovišť 2. lékařské fakulty.
 

Správná formulace celého názvu: Univerzita Karlova
2. lékařská fakulta
pracoviště
(např. Interní klinika)
adresa – ulice (např. V Úvalu 84)
PSČ  Obec (např. 150 06 Praha 5 – Motol)
 
Zkrácený název fakulty: 2. LF UK
 
Zkrácený název společného pracoviště fakulty a Fakultní nemocnice, nemocnice:
  2. LF UK a FN Motol
2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
2. LF UK a ÚVN

 

V příloze přikládám přehled všech správných názvů pracovišť 2. lékařské fakulty.

Tímto opatřením se ruší opatření č. 9/2012.

 

V Praze dne 31. 10. 2016

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan fakulty

Vydáno: 7. 11. 2016 / Poslední aktualizace: 26. 7. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Květa Janoušková