Opatření děkana č. 1/2019

V Praze dne 18. 2. 2019

Opatření děkana č. 1/2019

 

Na úterý 2. dubna 2019 uděluji děkanské volno. V tento den se ruší plánovaná výuka v plném rozsahu, naopak je pro studenty i zájemce z řad zaměstnanců připraven sportovní den.

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan fakulty

Platnost: 18. 2. 2019
Účinnost: od 18. 2. 2019
Gestor: Sekretariát děkanátu
 
Vydáno: 18. 2. 2019 / Upraveno: 30. 4. 2019 / Odpovědná osoba: Bc. Marie Hejlová