Opatření děkana č. 1/2017

Platnost: 11. 1. 2017
Účinnost: od 11. 1. 2017
Gestor: Studijní oddělení
 

Opatření děkana č. 1/2017

Zrušení Opatření děkana č. 5/2010

 

I.

Ruším tímto Opatření děkana č. 5/2010 k státním závěrečným zkouškám Navazujícího magisterského studijního programu a Bakalářských studijních programů ze dne 1. dubna 2010.


II.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu děkana fakulty.

 

V Praze dne 11. ledna 2017

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan fakulty

Vydáno: 13. 1. 2017 / Poslední aktualizace: 26. 7. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Květa Janoušková