Opatření děkana č. 1/2016

Platnost: 1. 1. 2016
Účinnost: od 1. 1. 2016
Gestor: Oddělení pro vědu a výzkum
 

Opatření děkana č. 1/2016,
kterým se vymezují relevantní entity a výzkumné infrastruktury na 2. LF UK

Čl. I

Úvodní ustanovení

V návaznosti na vydané OR č. 40/2015 Hospodářská a nehospodářská činnost na Univerzitě Karlově v Praze, které novelovalo opatření rektora č. 6/2015 Hospodářská a nehospodářská činnost na Univerzitě Karlově v Praze vymezuje děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze relevantní entity a výzkumné infrastruktury na 2. LF UK.

Čl. II

Vymezení relevantních entit

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze se vymezuje jako relevantní entita.

Čl. III

Vymezení výzkumných infrastruktur

Na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze se vymezují následující infrastruktury:

  1. CLIP Leukemie: buněčná analýza 2.0
  2. Národní centrum lékařské genomiky

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

Toto opatření děkana nabývá účinnosti 1. 1. 2016

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.,
děkan 2. LF UK

Vydáno: 1. 1. 2016 / Poslední aktualizace: 26. 7. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.