Opatření děkana č. 1/2014

Platnost: 20. 3. 2014
Účinnost: od 9. 4. 2014
Gestor: Sekretariát děkanátu
 

V Praze, 20. 3. 2014

Opatření děkana č. 1/2014

Ve dnech 9. a 10. 4. 2014, vzhledem ke konání dalšího ročníku Vědecké konference,
 

ruším veškerou výuku na 2. LF UK probíhající po 10 hodině.

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan fakulty

Vydáno: 20. 3. 2014 / Poslední aktualizace: 26. 7. 2018 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK