Opatření děkana č. 11/2015

Platnost: 24. 9. 2015
Účinnost: od 24. 9. 2015
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD č. 11/2018

Cena děkana 2. lékařské fakulty UK

Cena může být udělena absolventům všech studijních programů vyučovaných naší fakultou za následujících podmínek:

  1. splnění všech studijních povinností dle studijního plánu na fakultě
  2. všechny státní zkoušky hodnoceny známkou 1
  3. studijní průměr za celé studium nejvýše 1,25

Cena ve výši 5.000 Kč je udělována při promocích bez předchozí žádosti.

Vydáno: 24. 9. 2015 / Poslední aktualizace: 22. 8. 2018 / Odpovědná osoba: Marie Havlová