Dlouhodobý záměr 2. LF

Dlouhodobý záměr 2. LF UK na období 2016–2020

Děkan 2. LF UK, prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., podepsal akademickým senátem schválený, kolegiem děkana a vědeckou radou 2. LF UK projednaný, dlouhodobý záměr 2. lékařské fakulty UK na období 2016–2020.