Aplikovaná farmakokinetika

Kurz je určen především studentům v doktorském studijním programu Farmakologie a toxikologie, případně i dalším zájemcům o danou problematiku. Je platný pro absolvování dvou kurzů v rámci DSPB, jeho absolvování potvrzuje garant kurzu zápočtem do indexu doktoranda.

Kurz je koncipován jako třídenní – začíná se výkladem teorie, na kterou navazují praktické demonstrace a interaktivní nácvik probírané problematiky. Kurz je zakončen testem.

Datum a místo konání:

25. 4. 2022 – 27. 4. 2022

Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze

Albertov 4, 128 00 Praha 2

Garant kurzu:

PharmDr. Martin Šíma, Ph.D.

Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze

Kontakt:

e-mail: @email

tel: 224 968 161

Program:

1. den

– Farmakokinetika – základní definice, popis farmakokinetických procesů – ADME (dr. Šíma)

– Matematický popis farmakokinetických procesů, farmakokinetické výpočty (dr. Šíma)

– Farmakokinetika biologických léčiv (prof. Slanař)

2. den

– Farmakokinetické vlastnosti vybraných léčiv (dr. Šíma)

– Individuální přístup k farmakokinetickému modelování, terapeutické monitorování léčiv, kazuistiky, využití v aplikovaném výzkumu (dr. Šíma)

– Populační přístup k farmakokinetickému modelování (dr. Michaličková)

3. den

– Farmakokinetika v klinickém hodnocení léčiv, bioekvivalenční studie (dr. Bartůněk)

– Metodologie farmakokinetických studií, statistická analýza, interpretace výsledků (dr. Bartůněk)

– Test (dr. Šíma)

Vydáno: 6. 10. 2021 / Upraveno: 6. 10. 2021 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.