35th Conference Current Gastroenterology

Tags

Thursday 22 September 2022

9 a.m.—4.30 p.m.

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Kongresové centrum, pavilon CH2

 

Attachments
Created: 21. 7. 2022 / Modified: 21. 7. 2022 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.