The Second Faculty of Medicine Academic Senate Elections Results

The Election Commission evaluated the results of the second round of elections to the academic senate of the Second Faculty of Medicine, Charles University, which took place on November 28-30, 2022. The total voter turnout in the second round was 25.46%. Within the pedagogical staff, 209 out of 552 eligible voters, i.e. 37.86%, cast their vote, while in students it was 465 out of 2095 eligible voters, i.e. 22.19%.

Elected to the Pedagogical Chamber were: 

number of votes surname and name department
108 Čakrt Ondřej, doc. PhDr. Ph.D. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství
105 Zieg Jakub, doc. MUDr. Ph.D. Pediatrická klinika
103 Trojánek Milan, MUDr. Ph.D. Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny
91 Škába Richard, prof. MUDr. CSc. Klinika dětské chirurgie
91 Zuna Jan, prof. MUDr. Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie
89 Balko Jan, MUDr. Ústav patologie a molekulární medicíny
86 Veselý Štěpán, doc. MUDr. Ph.D. Urologická klinika
79 Maxová Hana, doc. MUDr. Ph.D. Ústav patologické fyziologie
77 Hrušák Ondřej, prof. MUDr. Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie
76 Smíšková Dita, MUDr. Ph.D. Klinika infekčních nemocí
74 Fila Libor, doc. MUDr. Ph.D. Pneumologická klinika
72 Piťhová Pavlína, MUDr. Ph.D. Interní klinika

 

Elected to the Students' Chamber were: 

number of votes surname and name year programme community
172 Chytrý Štěpán 2 Všeobecné lékařství 1
81 Černá Tereza 3 Všeobecné lékařství 2
117 Uvíra Matyáš 4 Všeobecné lékařství 3
244 Angerová Klaudie 5 Všeobecné lékařství 4
35 Olson Carl BcA. 4 Všeobecné lékařství 5
69 Slámová Martina 3 Fyzioterapie 6
84 Stejskal Tomáš MUDr. 1 doktorské studium 7
245 Veselý Viktor MUDr. 4 doktorské studium 8
183 Koblížek Miroslav MUDr. 3 doktorské studium 8
145 Ferra Ondřej 5 Všeobecné lékařství 4
101 Blažek Vratislav 4 Všeobecné lékařství 3
92 Hurych Jakub MUDr. 5 doktorské studium 8

 

The Pedagogical Chamber replacements:

number of votes surname and name department
69 Durila Miroslav, prof. MUDr. Ph.D. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
67 Hort Jakub, prof. MUDr. Ph.D. Neurologická klinika
67 Rob Filip, doc. MUDr. Ph.D. Dermatologickovenerologická klinika
65 Kučerová Barbora, MUDr. Ph.D. Klinika dětské chirurgie
65 Lebl Jan, prof. MUDr. CSc. Pediatrická klinika
64 Tomová Šárka, PhDr. MPH, Ph.D., Ph.D. Ústav ošetřovatelství
62 Hermann Pavel, MUDr. Klinika ušní, nosní a krční
62 Janota Jan, doc. MUDr. Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika
61 Beneš Vladimír, doc. MUDr. Ph.D. Neurochirurgická klinika dětí a dospělých
57 Doušová Tereza, MUDr. Ph.D. Pediatrická klinika
44 Hradský Ondřej, doc. MUDr. Ph.D. Pediatrická klinika
35 Materna Ondřej, MUDr. Ph.D. Dětské kardiocentrum

 

The Students' Chamber replacements:

number of votes surname and name year programme community
86 Khoder Martin 4 Všeobecné lékařství 3
82 Bláha Radim 4 Všeobecné lékařství 3
79 Dostálová Karolína 2 Všeobecné lékařství 1
76 Sedlecká Františka 4 Všeobecné lékařství 3
70 Jirásek Martin Mgr. 1 doktorské studium 7
66 Suk Vojtěch 2 Všeobecné lékařství 1
63 Král Vojtěch 5 Všeobecné lékařství 4
63 Stanzelová Kateřina 4 Všeobecné lékařství 3
62 Petlíková Leona 4 Všeobecné lékařství 3
57 Povolná Ema 4 Všeobecné lékařství 3
49 Bratršovský Josef 4 Všeobecné lékařství 3
39 Grebenyuk Vyacheslav MUDr. 4 doktorské studium 8
39 Valníčková Barbora 2 Fyzioterapie 6
38 Lenčéšová Eliška 3 Fyzioterapie 6
35 Kvíčala Josef 5 Všeobecné lékařství 4
32 Kroc Kryštof 2 Všeobecné lékařství 1
32 Melichar Tomáš 1 Fyzioterapie 6
32 Nekvinda Michal 3 Všeobecné lékařství 2
32 Suchý Adam Jan 2 Všeobecné lékařství 1
31 Surová Ema 3 Všeobecné lékařství 2
22 Scheibel Michal 3 Všeobecné lékařství 2
21 Buksová Zuzana 3 Všeobecné lékařství 2
18 Svoboda Dominik 3 Všeobecné lékařství 2
16 Blažková Jana MUDr. 2 doktorské studium 7
16 Mašek Radovan 4 Všeobecné lékařství 3
14 Matrasová Jana 4 Všeobecné lékařství 3
12 Barna Miloš MUDr. 2 doktorské studium 7
12 Biskup Jan MUDr. 2 doktorské studium 7
12 Edlmanová Johana 4 Všeobecné lékařství 3
9 Flídr Petr 4 Všeobecné lékařství 3
8 Brajerová Marie Mgr. 2 doktorské studium 7

 

Mgr. Šárka Salavová,
Chair of the Election Committee of the AS.

Created: 5. 12. 2022 / Modified: 11. 1. 2023 / Bc. Tereza Lukešová