Candidates for the Second Round of Elections to the Academic Senate of the Charles University Second Faculty of Medicine

  • Between 7 and 9 November, the first round of elections to the Academic Senate of the Charles University Second Faculty of Medicine took place electronically. Voter turnout in the student chamber was 15.8%, in the pedagogical chamber 31.5%. The Election Commission did not record any incident at the time of the election that could disrupt the course of the election.
  • The Election Commission contacted the candidates according to the Electoral Rules of the Academic Senate of Second Faculty of Medicine and obtained their consent to candidacy. 24 representatives of the Pedagogical Chamber and 43 of the Student Chamber advance to the second round. Candidates have the opportunity to publish one contribution on the website of Second Faculty of Medicine, send your contributions to @email. Contributions will not be edited or spell-checked.
  • The second round of elections will take place electronically from 28 to 30 November 2022.

Pedagogical Chamber
Name Department
Balko Jan, MUDr. Ústav patologie a molekulární medicíny
Beneš Vladimír, doc. MUDr., Ph.D. Neurochirurgická klinika dětí a dospělých
Čakrt Ondřej, doc. PhDr., Ph.D. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství
Doušová Tereza, MUDr., Ph.D. Pediatrická klinika
Durila Miroslav, prof. MUDr., Ph.D. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Fila Libor, doc. MUDr., Ph.D. Pneumologická klinika
Hermann Pavel, MUDr. Klinika ušní, nosní a krční
Hort Jakub, prof. MUDr., Ph.D. Neurologická klinika
Hradský Ondřej, doc. MUDr., Ph.D. Pediatrická klinika
Hrušák Ondřej, prof. MUDr., Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie
Janota Jan, doc. MUDr., Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika
Kučerová Barbora, MUDr., Ph.D. Klinika dětské chirurgie
Lebl Jan, prof. MUDr., CSc. Pediatrická klinika
Materna Ondřej, MUDr., Ph.D. Dětské kardiocentrum
Maxová Hana, doc. MUDr., Ph.D. Ústav patologické fyziologie
Piťhová Pavlína, MUDr., Ph.D. Interní klinika
Rob Filip, doc. MUDr., Ph.D. Dermatologickovenerologická klinika
Smíšková Dita, MUDr., Ph.D. Klinika infekčních nemocí
Škába Richard, prof. MUDr., CSc. Klinika dětské chirurgie
Tomová Šárka, PhDr. MPH, Ph.D., Ph.D. Ústav ošetřovatelství
Trojánek Milan, MUDr., Ph.D. Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny
Veselý Štěpán, doc. MUDr., Ph.D. Urologická klinika
Zieg Jakub, doc. MUDr., Ph.D. Pediatrická klinika
Zuna Jan, prof. MUDr., Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie

 

Student Chamber
Name  Community
Dostálová Karolína 1.
Chytrý Štěpán 1.
Kroc Kryštof 1.
Suchý Adam Jan 1.
Vojtěch Suk 1.
Černá Tereza 2.
Buksová Zuzana 2.
Nekvinda Michal 2.
Scheibal Michal 2.
Surová Ema 2.
Svoboda Dominik 2.
Blažek Vratislav 3.
Bratršovský Josef 3.
Edlmanová Johana 3.
Flídr Petr 3.
Khoder Martin 3.
Mašek Radovan 3.
Matrasová Jana 3.
Petlíková Leona 3.
Povolná Ema 3.
Sedlecká Františka 3.
Stanzelová Kateřina 3.
Uvíra Matyáš 3.
Angerová Klaudie 4.
Bláha Radim 4.
Ferra Ondřej 4.
Král Vojtěch 4.
Kvíčala Josef 4.
Olson Carl BcA. 5.
Lenčéšová Eliška 6.
Melichar Tomáš 6.
Slámová Martina 6.
Valníčková Barbora 6.
Barna Miloš MUDr. 7.
Biskup Jan MUDr. 7.
Blažková Jana MUDr. 7.
Brajerová Marie Mgr. 7.
Jirásek Martin Mgr. 7.
Stejskal Tomáš MUDr. 7.
Grebenyuk Vyacheslav MUDr. 8.
Hurych Jakub MUDr. 8.
Koblížek Miroslav MUDr. 8.
Veselý Viktor MUDr. 8.
Created: 18. 11. 2022 / Modified: 3. 12. 2022 / Responsible person: Mgr. Stanislava Lindenthalová