Publications

Bloomfield, M; Kanderova, V; Parackova, Z; Vrabcova, P; Svaton, M; Fronkova, E; Fejtkova, M; Zachova, R; Rataj, M; Zentsova, I; Milota, T; Klocperk, A; Kalina, T; Sediva, A. Journal of Clinical Immunology. 2018 Jun 22. IF: 4.227

MUDr. Adam Klocperk

Klocperk, A; Parackova, Z; Bloomfield, M; Rataj, M; Pokorny, J; Unger, S; Warnatz, K; Sediva, A. Frontiers in Immunology. 2018 Jul 23. IF: 5.511

PharmDr. Jitka Fučíková, Ph.D.

Fucikova J, Truxova I, Hensler M, Becht E, Kasikova L, Moserova I, Vosahlikova S, Klouckova J, Church SE, Cremer I, Kepp O, Kroemer G, Galluzzi L, Salek C, Spisek R. Blood. 2016 Nov 1. pii: blood-2016-08-731737. [Epub ahead of print]. IF: 11.84

MUDr. Adam Klocperk

Klocperk A, Mejstříková E, Kayserová J, Kalina T, Šedivá A. Clinical Immunology. 2015 Dec;161(2):144–9. doi: 10.1016/j.clim.2015.08.013. Epub 2015 Sep 2. IF: 3.672

prof. MUDr. Anna Šedivá, DrSc.

Kayserova, J; Vcelakova, J; Stechova, K; Dudkova, E; Hromadkova, H; Sumnik, Z; Kolouskova, S; Spisek, R; Sediva, A. Clinical Immunology. 2014 Jul;153(1):49–55. doi: 10.1016/j.clim.2014.03.018. Epub 2014 Apr 5. IF: 3.992

MUDr. Adam Klocperk

Klocperk, A; Grecova, J; Sismova, K; Kayserova, J; Fronkova, E; Sediva, A. Journal of Clinical Immunology. 2014 Oct;34(7):864–70. doi: 10.1007/s10875-014-0071-y. Epub 2014 Jul 10. IF:2.654

PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D.

Fucikova, J; Moserova, I; Truxova, I; Hermanova, I; Vancurova, I; Partlova, S; Fialova, A; Sojka, L; Cartron, PF; Houska, M; Rob, L; Bartunkova, J; Spisek, R. International Journal of Cancer. 2014 Sep 1;135(5):1165–77. doi: 10.1002/ijc.28766. Epub 2014 Feb 20. IF: 5.007