Významné publikace fakulty

Sekce obsahuje výběr z impaktovaných publikací fakulty od roku 2006 do současnosti. Výběr provádí redakční rada fakultního webu pod vedením proděkana pro vědu a výzkum prof. Jana Trky na základě několika kritérií, zejména IF a podílu autorů z 2. LF UK. Prostřednictvím Publikačního okénka chceme upozornit akademickou obec na významnější publikace, které vyšly u nás na fakultě, a blíže představit vědecké úspěchy jednotlivých pracovišť.

prof. MUDr. Milan Macek Jr., DrSc.

Cost-of-illness analysis and regression modeling in cystic fibrosis: a retrospective prevalence-based study. European Journal of Health Economics. IF:1.77

MUDr. Barbora Urbanová

Neurosonological examination: a non-invasive approach for the detection of cerebrovascular impairment in AD. Frontiers in Behavioral Neuroscience. IF: 4.758

MUDr. Jan Havlín, Ph.D.

A ‘Lingering Mystery’ of Postdialysis Serum Bicarbonate Concentration. American Journal of Kidney Diseases. IF: 5.756

Current views on cell metabolism in SDHx-related pheochromocytoma and paraganglioma.Endocrine-Related Cancer. IF: 4.907

MUDr. Ondřej Materna

Right ventricular resynchronization in a child with hypoplastic left heart syndrome. Heart Rhythm. IF: 4.918

MUDr. Lenka Hoňková

Epithelial basement membrane thickening is related to TGF-Beta 1 expression in children with chronic respiratory diseases. Pediatric Allergy and Immunology. IF: 3.859

MUDr. Peter Kubuš, Ph.D.

Successful Permanent Resynchronization for Failing Right Ventricle After Repair of Tetralogy of Fallot. Circulation. IF: 14.948

MUDr. Vlastimil Šulc

Statistical SPECT processing in MRI-negative epilepsy surgery. Neurology. IF: 8.303

doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.

Impact of Anti-Tumor Necrosis Factor Alpha Antibodies Administered to Pregnant Women With Inflammatory Bowel Disease on Long-term Outcome of Exposed Children. Inflammatory Bowel Diseases. IF: 5.475

Mgr. Jana Drábová

A 15 Mb large paracentric chromosome 21 inversion identified in Czech population through a pair of flanking duplications. Molecular Cytogenetics. IF: 2.662

Stránky