Doktorand

0

Vyhlášení 2. kola žádostí o Hlávkovu kolej na akademický rok 2019/2020.

0

V průběhu července a srpna probíhá postupné stěhování pracovišť v rámci budov v areálu na Plzeňské ulici. Dochází i k přesunům některých kanceláří mezi Žížalou a novou budovou; naopak jiná pracoviště se stěhují do uvolněných prostor v Žížale.

0

Od roku 2013 uděluje 2. lékařská fakulta dvěma studentům či pracovníkům fakulty do věku 35 let za vynikající práci Cenu Vlasty Adamové a Cenu Ervína Adama. Nominace pro rok 2019 lze podávat do 1. října.

0

Pozvánka k zápisu do 1. ročníků doktorských studijních programů

 

0

Vyhlášení výzvy pětičlenného strategického uskupení CENTRAL-Kolleg pro rok 2019. Jedná se o nabídku tří CENTRAL-Kolleg studentských skupin vedených mladými vědci.

0

Ve dnech 14.–18. října 2019 pořádá v Brně Ústav přístrojové techniky AV ČR, podrobnosti v příloze.

0

Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol plánuje na přelomu června a července 2019 vypsat více rezidenčních míst...

0

Uzávěrka hlavních stipendií zastřešovaných Fulbrightovým program je 1. 11. 2019, informace o dalších formách podpory naleznete v příloze.

Ústav anatomie hledá zájemce o doktorské (Ph.D.) studium
0

Téma: Změny ve struktuře a v inhibičním systému hippokampu a parahipokampálních oblastí u mladých zvířat po status epilepticus (školitel prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc.)