Doktorand

0

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2020 – 2023

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vyhlašuje dne 15. 05. 2019

Jednostupňovou  V E Ř E J N O U   S O U T Ě Ž

o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2020 – 2026

0

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

0

Plán seminářů na letní semestr 2018/2019

Ústav anatomie hledá zájemce o doktorské (Ph.D.) studium
0

Téma: Změny ve struktuře a v inhibičním systému hippokampu a parahipokampálních oblastí u mladých zvířat po status epilepticus (školitel prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc.)

0

Aktualizace, změna prodejní doby. Fakultní pláště, trička, případně další reklamní předměty můžete kupovat každé úterý a čtvrtek vždy od 13.30 do 15.30. Od ledna 2019 prodej probíhá v „pop-up“ prodejně v prostoru mezi Malou pravou a Malou levou posluchárnou.

0

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

0

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol

0

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

0

Klinické semináře na Klinice zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol

0

Stipendijní pobyty v zahraničí pro studenty a akademické pracovníky Univerzity Karlovy, které se uskuteční na základě rozpisu kvót mezinárodních smluv.

0

Akademický rok 2018/19 – semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pátek od 8 hod.

0

13.–24. 5. 2019