Opatření děkana

Platné a aktuální dokumenty jsou označeny tmavším pozadím náhledu.

1

Zrušení některých opatření děkana 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 1. 10. 2018
Účinnost: od 1. 10. 2018
Gestor: Studijní oddělení
 
1

k provedení roční inventarizace majetku, závazků a pohledávek 2. LF UK v roce 2018

Platnost: 27. 9. 2018
Účinnost: od 27. 9. 2018
Gestor: Ekonomické oddělení
 
1

Zrušení některých opatření děkana 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 20. 9. 2018
Účinnost: od 20. 9. 2018
Gestor: Studijní oddělení
 
1

Rozsah oprávnění tajemníka jednat jménem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 31. 8. 2018
Účinnost: od 31. 8. 2018
Gestor: Sekretariát děkanátu
 
1

k poskytování a vyúčtování cestovních náhrad

Platnost: 29. 8. 2018
Účinnost: od 29. 8. 2018
Gestor: Ekonomické oddělení
 
1

Uznávání dříve vykonaných zkoušek

Platnost: 28. 8. 2018
Účinnost: od 1. 10. 2018
Gestor: Studijní oddělení
 
1

Pravidla pro pořádání teoretických kurzů a testů specializačního vzdělávání na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v základních medicínských oborech
 

Platnost: 28. 8. 2018
Účinnost: od 28. 8. 2018
Gestor: Oddělení specializačního vzdělávání
1

Zápis volitelných předmětů v akademickém roce 2018/19

Platnost: 21. 8. 2018
Účinnost: od 21. 8. 2018
Gestor: Studijní oddělení
1

Cena děkana 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 21. 8. 2018
Účinnost: od 21. 8. 2018
Gestor: Studijní oddělení
1

k obsazenosti a počtu studijních skupin v rámci výuky Všeobecného lékařství na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a k dodržování podmínek akreditace studijních programů

Platnost: 15. 8. 2018
Účinnost: od 15. 8. 2018
Gestor: Sekretariát děkanátu
 
1

kterým se stanoví pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímacího řízení, a práva uchazeče nahlédnout do svého spisu, rozhodného pro jeho přijetí ke studiu

Platnost: 6. 6. 2018
Účinnost: od 6. 6. 2018
Gestor: Studijní oddělení
 
1

kterým se stanoví harmonogram akademického roku 2018/2019

Platnost: 29. května 2018
Účinnost: od 29. května 2018
Gestor: Studijní oddělení
 
1

k provedení Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy ze dne 21. 12. 2017

Platnost: 29. 5. 2018
Účinnost: od 1. 6. 2018
Gestor: Personální a mzdové oddělení
 
1

Forma, výše a způsob vyplácení stipendií
 

Platnost: 14. 5. 2018
Účinnost: od 14. 5. 2018
Gestor: Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí
 
1

Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací

Platnost: 7. 5. 2018
Účinnost: od 7. 5. 2018
Gestor: Ústav vědeckých informací
 
0

k výuce v době konání Vědecké konference 2018

Platnost: 10. 4. 2018
Účinnost: od 10. 4. 2018
Gestor: Sekretariát děkanátu
 
0

Děkanský sportovní den proběhne dne 12. dubna 2018.

Platnost: 10. 4. 2018
Účinnost: od 10. 4. 2018
Gestor: Sekretariát děkanátu
 
1

Zrušení některých opatření děkana 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 6. 4. 2018
Účinnost: od 6. 4. 2018
Gestor: Sekretariát děkanátu
 
1

Organizační řád 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 11. 1. 2018
Účinnost: od 11. 1. 2018
Gestor: Sekretariát děkanátu
 
1

projekty 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole

Platnost: 22. 12. 2017
Účinnost: od 22. 12. 2017
Gestor: Oddělení pro vědu a výzkum
 
1

k poskytování informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Platnost: 20. 12. 2017
Účinnost: od 20. 12. 2017
Gestor: Sekretariát děkanátu
 
1

Oběh účetních a neúčetních dokladů, podpisové vzory
 

Platnost: 1. 11. 2017
Účinnost: od 1. 11. 2017
Gestor: Ekonomické oddělení
 
0

k provedení roční inventarizace majetku, závazků a pohledávek 2. LF UK v roce 2017

Platnost: 30. 9. 2017
Účinnost: od 30. 9. 2017
Gestor: Ekonomické oddělení
 
0

Forma, výše a způsob vyplácení stipendií

Platnost: 27. 9. 2017
Účinnost: od 1. 10. 2017 do 22. 5. 2018
Gestor: Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí
Zrušeno: OD 6/2018
1

Statut fakultních ocenění „Top 10 Percent International Medical Student Award“ a „Best International Medical Student Award“

Platnost: 22. 9. 2017
Účinnost: od 22. 9. 2017
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 19/2018 ruší čl. 2
1

Vybírání úhrad od studentů za úkony na 2. lékařské fakultě UK

Platnost: 1. 10. 2017
Účinnost: od 1. 10. 2017
Gestor: Ekonomické oddělení
 
1

Seznam předmětů, jejichž zápis je vázán na předložení lékařského potvrzení

Platnost: 20. 9. 2017
Účinnost: od 1. 10. 2017
Gestor: Studijní oddělení
 
0

Zápis volitelných předmětů v akademickém roce 2017/18

Platnost: akademický rok 2017/18
Účinnost: od 5. 9. 2017
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 12/2018
1

Požadavky na způsob vedení kvalifikačních a rigorózních prací na 2. LF UK

Platnost: 22. 8. 2017
Účinnost: od 22. 8. 2017
Gestor: Studijní oddělení
 
1

Krizová komunikace a intervence při mimořádných událostech a krizových situacích v rámci studentské mobility

Platnost: 28. 7. 2017
Účinnost: od 28. 7. 2017
Gestor: Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí
 
1

Hodnocení výuky na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 10. 7. 2017
Účinnost od akademického roku 2017/2018
Gestor: Studijní oddělení
 
1

kterým se stanoví harmonogram akademického roku 2017/2018.

Platnost: 6. 6. 2017
Účinnost: od 6. 6. 2017
Gestor: Studijní oddělení
 
0

kterým se stanoví pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímacího řízení, a práva uchazeče nahlédnout do svých materiálů, rozhodných pro jeho přijetí ke studiu

Platnost: 5. 6. 2017
Účinnost: od 5. 6. 2017 do 6. 6. 2018
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 9/2018
1

Pravidla pro použití loga 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 22. 5. 2017
Účinnost: od 22. 5. 2017
Gestor: Oddělení pro web a média
 
1

kterým se stanoví pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu 2. LF UK.

Platnost: 1. 7. 2017
Účinnost: od 1. 7. 2017
Gestor: Ekonomické oddělení a Personální a mzdové oddělení
 
0

k výuce v době konání Vědecké konference 2017

Platnost: 10. 4. 2017
Účinnost: od 10. 4. 2017 do 27. 4. 2017
Gestor: Sekretariát děkanátu
 
0

kterým se mění Metodický pokyn k provedení Vnitřního mzdového předpisu UK v Praze, který byl vydán Opatřením děkana č. 8/2013.

Platnost: 1. 4. 2017
Účinnost: od 1. 4. 2017 do 1. 6. 2018
Gestor: Personální a mzdové oddělení
Zrušeno: OD 7/2018
1

čerpání dovolené zaměstnanců 2. LF UK

Platnost: 15. 2. 2017
Účinnost: od 15. 2. 2017
Gestor: Personální a mzdové oddělení
 
1

kterým se ruší Opatření děkana č. 5/2010

Platnost: 11. 1. 2017
Účinnost: od 11. 1. 2017
Gestor: Studijní oddělení
 
0

kterým se mění Metodický pokyn k provedení Vnitřního mzdového předpisu UK v Praze,
který byl vydán Opatřením děkana č. 8/2013.

Platnost: 1. 1. 2017
Účinnost: od 1. 1. 2017
Gestor: Personální a mzdové oddělení
Zrušeno: OD 3/2017
1

Správné užívání názvů pracovišť 2. lékařské fakulty

Platnost: 31. 10. 2016
Účinnost: od 31. 10. 2016
Gestor: Sekretariát děkanátu
 
0

k provedení roční inventarizace majetku, závazků a pohledávek 2. LF UK v roce 2016

Platnost: 30. 9. 2016
Účinnost: od 30. 9. 2016
Gestor: Ekonomické oddělení
 
0

Zápis volitelných předmětů v akademickém roce 2016/17

Platnost: pro akademický rok 2016/17
Účinnost: od 12. 9. 2016
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 12/2017
1

které upravuje nastavení a používání e-mailových adres na 2. LF UK.

Platnost: 18. 8. 2016
Účinnost: od 18. 8. 2016
Gestor: Oddělení technické podpory
 
0

kterým se stanoví pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímacího řízení

Platnost: 6. 6. 2016
Účinnost: od 6. 6. 2016
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 7/2017
1

Postavení ombudsmana pro mezinárodní studenty na 2. LF UK

Platnost: 13. 5. 2016
Účinnost: od 13. 5. 2016
Gestor: Sekretariát děkanátu
 
0

kterým se stanoví harmonogram akademického roku 2016/2017

Platnost: 11. 5. 2016
Účinnost: akademický rok 2016/2017
Gestor: Studijní oddělení
 
0

k právu uchazeče nahlédnout do svých materiálů, rozhodných pro jeho přijetí ke studiu

Platnost: 21. 4. 2016
Účinnost: od 21. 4. 2016
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 7/2017
0

Zrušení veškeré výuky probíhající po 9. hodině v době Vědecké konference ve dnech 20. a 21. 4. 2016.

Platnost: 13. 4. 2016
Účinnost: od 13. 4. 2016
Gestor: Sekretariát děkanátu
 
1

Postup při vyměřování poplatků za studium v cizím jazyce v akademickém roce 2016/2017.

Platnost: 18. 3. 2016
Účinnost: od 18. 3. 2016
Gestor: Studijní oddělení
 
0

Děkanský sportovní den proběhne dne 12. dubna 2016.
 

Platnost: 10. 2. 2016
Účinnost: od 10. 2. 2016
Gestor: Sekretariát děkanátu
 
1

kterým se vymezují relevantní entity a výzkumné infrastruktury na 2. LF UK

Platnost: 1. 1. 2016
Účinnost: od 1. 1. 2016
Gestor: Oddělení pro vědu a výzkum
 
0

kterým se mění Metodický pokyn k provedení Vnitřního mzdového předpisu UK v Praze

Platnost: 1. 1. 2016
Účinnost: od 1. 1. 2016
Gestor: Personální a mzdové oddělení
Zrušeno: OD 13/2016
0

Zápis volitelných předmětů v ak. roce 2015/16

Platnost: 12. 10. 2015
Účinnost: akademický rok 2015/2016
Gestor: Studijní oddělení
 
0

k provedení roční inventarizace majetku, závazků a pohledávek 2. LF UK v r. 2015

Platnost: 1. 10. 2015
Účinnost: od 1. 10. 2015
Gestor: Ekonomické oddělení
 
0

Cena děkana 2. lékařské fakulty UK

Platnost: 24. 9. 2015
Účinnost: od 24. 9. 2015
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD č. 11/2018
1

Nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Platnost: 20. 7. 2015
Účinnost: od 20. 7. 2015
Gestor: Oddělení pro vědu a výzkum
 
1

které stanovuje pravidla pro použití Režie 30

Platnost: 29. 5. 2015
Účinnost: od 1. 6. 2015
Gestor: Oddělení pro vědu a výzkum
 
0

Harmonogram akademického roku 2015/2016

Platnost: 6. 5. 2015
Účinnost: akademický rok 2015/2016
Gestor: Studijní oddělení
 
0

k právu uchazeče nahlédnout do svých materiálů, rozhodných pro jeho přijetí ke studiu

Platnost: 21. 4. 2015
Účinnost: od 21. 4. 2015 do 20. 4. 2016
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 5/2016
1

Uzavírání pracovněprávních vztahů z grantových projektů

Platnost: 31. 3. 2015
Účinnost: od 31. 3. 2015
Gestor: Oddělení pro vědu a výzkum a Personální a mzdové oddělení
 
0

Vyhlášení Děkanského dne

Platnost: 19. 3. 2015
Účinnost: od 19. 3. 2015
Gestor: Sekretariát děkanátu
 
0

Zrušení výuky probíhající po 10. hod. v době konání Vědecké konference 2. LF UK

Platnost: 19. 3. 2015
Účinnost: od 19. 3. 2015
Gestor: Sekretariát děkanátu
 
1

Postup při vyměřování poplatků za studium v cizím jazyce pro studenty poprvé zapsané ke studiu v akademickém roce 2015/2016.

 

Platnost: 16. 3. 2015
Účinnost: od 20. 3. 2015
Gestor: Studijní oddělení
 
0

kterým se stanoví pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu 2. LF UK

Platnost: 25. 2. 2015
Účinnost: od 1. 3. 2015
Gestor: Ekonomické oddělení a Personální a mzdové oddělení
Zrušeno: OD 5/2017
1

Zařazování akademických a vědeckých pracovníků do mzdových tříd dle rozsahu pedagogických a vědeckých povinností.

Platnost: 27. 1. 2015
Účinnost: od 1. 2. 2015
Gestor: Personální a mzdové oddělení
 
0

kterým se mění Metodický pokyn k provedení Vnitřního mzdového předpisu UK v Praze, který byl vydán Opatřením děkana č.8/2013

Platnost: 30. 12. 2014
Účinnost: od 1. 1. 2015
Gestor: Personální a mzdové oddělení
Zrušeno: OD 14/2015
0

k čerpání finančních prostředků řešiteli z režie grantů v závěru roku 2014

Platnost: 6. 11. 2014
Účinnost: od 6. 11. 2014
Gestor: Oddělení pro vědu a výzkum
 
0

k uznávání dříve vykonaných zkoušek

Platnost: 13. 10. 2014
Účinnost: od 1. 10. 2014
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 14/2018
0

k provedení roční inventarizace majetku, závazků a pohledávek 2. LF UK

Platnost: 30. 9. 2014
Účinnost: od 30. 9. 2014
Gestor: Ekonomické oddělení
 
1

Ocenění „Best International Medical Student Award“

Platnost: 22. 9. 2014
Účinnost: od 1. 10. 2014
Gestor: Studijní oddělení
 
1

Dlouhodobé ukládání elektronických dat

Platnost: 25. 8. 2014
Účinnost: od 25. 8. 2014
Gestor: Oddělení informačních systémů
 
1

Postup při vyměřování poplatků za studium v cizím jazyce

Platnost: 1. 5. 2014
Účinnost: od 1. 5. 2014
Gestor: Studijní oddělení
 
0

Právo uchazeče nahlédnout do svých materiálů

Platnost: 8. 4. 2014
Účinnost: od 8. 4. 2014
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 7/2015
0

Výuka v době Vědecké konference

Platnost: 20. 3. 2014
Účinnost: od 9. 4. 2014
Gestor: Sekretariát děkanátu
 
0

Přiznání stipendií vynikajícím studentům

Platnost: 30. 12. 2013
Účinnost: od 30. 12. 2013 do 30. 9. 2014
Gestor: Studijní oddělení
 
0

Metodický pokyn k provedení Vnitřního mzdového předpisu

Platnost: 20. 12. 2013
Účinnost: od 1. 1. 2014
Gestor: Personální a mzdové oddělení
Zrušeno: OD 9/2014
0

K provedení roční inventarizace majetku, závazků a pohledávek 2. LF UK

Platnost: 23. 10. 2013
Účinnost: od 23. 10. 2013
Gestor: Ekonomické oddělení
 
1

Zdravotní péče pro studenty v magisterských a bakalářských studijních programech

Platnost: 23. 10. 2013
Účinnost: od 23. 10. 2013
Gestor: Studijní oddělení
 
0

Harmonogram akademického roku

Platnost: 3. 6. 2013
Účinnost: akademický rok 2013/2014
Gestor: Studijní oddělení
 
0

Prokázání dostatečných znalostí z českého jazyka

Platnost: 8. 4. 2013
Účinnost: akademický rok 2013/2014
Gestor: Studijní oddělení
 
0

Právo uchazeče nahlédnout do svých materiálů

Platnost: 8. 4. 2013
Účinnost: od 8. 4. 2013
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 2/2014
0

Stanovení poplatků spojených se studiem

Platnost: 22. 3. 2013
Účinnost: od 20. 3. 2013
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 17/2018
0

Rozsah oprávnění tajemníka fakulty jednat jménem 2. lékařské fakulty

Platnost: 1. 2. 2013
Účinnost: od 1. 2. 2013
Gestor: Sekretariát děkanátu
Zrušeno: OD 16/2018
1

Úhrady za administrativní úkony pro Univerzitu třetího věku

Platnost: 21. 11. 2012
Účinnost: od 1. 10. 2012
Gestor:
 
0

Správné užívání názvů pracovišť 2. lékařské fakulty

Platnost: 1. 10. 2012
Účinnost: od 1. 10. 2012
Gestor: Sekretariát děkanátu
Zrušeno: OD 12/2016
0

Harmonogram akademického roku

Platnost: 19. 7. 2012
Účinnost: akademický rok 2012/2013
Gestor: Studijní oddělení
 
0

Prokázání dostatečných znalostí z českého jazyka

Platnost: 28. 3. 2012
Účinnost: akademický rok 2012/2013
Gestor: Studijní oddělení
 
0

Právo uchazeče nahlédnout do svých materiálů

Platnost: 28. 3. 2012
Účinnost: od 28. 3. 2012
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 3/2013
0

Stanovení poplatků spojených se studiem

Platnost: 21. 3. 2012
Účinnost: od 21. 3. 2012
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 2/2013
0

Pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu

Platnost: 1. 1. 2012
Účinnost: od 1. 1. 2012
Gestor: Ekonomické oddělení a Personální a mzdové oddělení
Zrušeno: 2/2015
1

Změna výplatního termínu

Platnost: 8. 2. 2012
Účinnost: od 1. 3. 2012
Gestor: Personální a mzdové oddělení
 
0

Kurzy specializačního vzdělávání

Platnost: 1. 2. 2012
Účinnost: od 1. 2. 2012
Gestor: Oddělení specializačního vzdělávání
Zrušeno: OD 13/2018
0

Čerpání mzdových nákladů z grantů

Platnost: 24. 10. 2011
Účinnost: od 1. 1. 2012
Gestor: Oddělení pro vědu a výzkum
Zrušeno: OD 6/2015
0

Inventarizace majetku, závazků a pohledávek

Platnost: 30. 9. 2011
Účinnost: od 30. 9. 2011
Gestor: Ekonomické oddělení
 
0

Harmonogram akademického roku

Platnost: 11. 7. 2011
Účinnost: akademický rok 2011/2012
Gestor: Studijní oddělení
 
0

Prokázání dostatečných znalostí z českého jazyka

Platnost: 27. 4. 2011
Účinnost: akademický rok 2011/2012
Gestor: Studijní oddělení
 
0

Právo uchazeče nahlédnout do svých materiálů

Platnost: 27. 4. 2011
Účinnost: od 27. 4. 2011
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 5/2012
0

Stanovení poplatků spojených se studiem

Platnost: 15. 3. 2011
Účinnost: od 15. 3. 2011
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 4/2012
1

Absence

Platnost: 1. 2. 2011
Účinnost: od 1. 2. 2011
Gestor: Studijní oddělení
 

Stránky