Aktuality pro studenty

0

Kompletní rozpis úředních hodin Studijního oddělení v období od června do srpna 2019 naleznete v přiloženém dokumentu (pdf) níže.

Státní závěrečné zkoušky bakalářského i navazujícího magisterského oboru Fyzioterapie budou konat ve dnech 9. 9. – 13. 9. 2019...

0

V průběhu července a srpna probíhá postupné stěhování pracovišť v rámci budov v areálu na Plzeňské ulici. Dochází i k přesunům některých kanceláří mezi Žížalou a novou budovou; naopak jiná pracoviště se stěhují do uvolněných prostor v Žížale.

0

Od roku 2013 uděluje 2. lékařská fakulta dvěma studentům či pracovníkům fakulty do věku 35 let za vynikající práci Cenu Vlasty Adamové a Cenu Ervína Adama. Nominace pro rok 2019 lze podávat do 1. října.

Vzhledem k tomu, že po zápisu studentů má fakulta kapacitu pro přijetí dalších studentů, využívá děkan fakulty svého práva podle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy a v rámci doplňovacího řízení posunuje bodovou hranici pro přijetí ke studiu u nabízených studijních programů.

0

Vzhledem k tomu, že po zápisu studentů má fakulta kapacitu pro přijetí dalších studentů, využívá děkan fakulty svého práva podle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy a v rámci doplňovacího řízení posunuje bodovou hranici pro přijetí ke studiu u nabízených studijních programů.

0

Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje vypisuje možnost získání stipendia pro studenty 6. ročníků magisterského prezenčního studia lékařských fakult ve studijním programu všeobecné lékařství. Žádost o poskytnutí stipendia musí být doručena nejpozději do 31. 8. 2019.

0

Zápis studentů do vyšších ročníků se bude konat dle následujícího harmonogramu.

6. 9. 2019

4. 9. 2019

9. 9. 2019

0

Orientační týden 2019 je určen pro studenty všech prvních ročníků UK. Koná se 16.–20. září 2019, rezervace na jednotlivé přednášky bude spuštěna 9. září v 10.00. Akce má facebookovou událost.

0

Výuka tělesné výchovy končí pro obě fakulty v pátek 24. 5. 2019...

0

Během kontinuální výuky si můžete nahradit chybějící prezence nebo si přijít zasportovat.

Ústav anatomie hledá zájemce o doktorské (Ph.D.) studium
0

Téma: Změny ve struktuře a v inhibičním systému hippokampu a parahipokampálních oblastí u mladých zvířat po status epilepticus (školitel prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc.)