Archiv

0

Neměli jste možnost navštívit letošní den otevřených dveří? Nezoufejte! Přinášíme postřehy a dojmy Magdaleny Lisé, redaktorky Motoláku.

0

Seznam odborných seminářů pořádaných Interní klinikou 1. LF UK a ÚVN.

0

2. lékařská fakulta vyhlašuje konkurs programu Erasmus+ na zimní a letní semestr akademického roku 2018/2019.

0

Ústav jazyků vypisuje termíny pro jazykové testy na stáže Erasmus 2018/2019.

0

Koloproktologická sekce České chirurgické společnosti pořádá 22. a 23. února 2018 své Pracovní dny...

0

Možnosti absolvovat praktický trénink – stáž na zahraničních pracovištích v oboru, kterému se hodláte věnovat.

0

Možnosti nahrazení chybějící prezence z tělesné výchovy.

0

Druhou mladou vědkyní, která v roce 2017 získala jednu z cen Adamových, Cenu Vlasty Adamové, je dr. Michaela Nováková. Přečtěte si krátký rozhovor.

Stránky