Archiv

Prof. Peter Donnelly, FRS, bude přednášet na téma „Insights into Meiosis and Recombination from Single Sperm Sequencing“, a to v pátek 17. března 2017 ve 14 hod. v Posluchárně Milana Haška Ústavu molekulární genetiky AV ČR. Podrobnosti viz stránka akce.

Na prvním zasedání fakultního akademického senátu v novém složení 15. února byl předsedou zvolen doc. Ondřej Hrušák. Přečtěte si jeho úvodní slovo k práci senátu v následujícím dvouletém období.

Pozvánka na jarní kongresy Pediatrie pro praxi: Kongres pediatrů a dětských sester – XXXIV. dny praktické a nemocniční pediatrie v Olomouci ve dnech 12. – 13. května 2017 a pediatrie pro praxi – IV. kongres pediatrů v Hradci Králové ve dnech 26. – 27. května 2017.

Vážené studentky, vážení studenti doktorských studijních programů, vážení „post-doc“ pracovníci UK, Informační, poradenské a sociální centrum UK pro vás připravilo další cyklus seminářů a workshopů zaměřených na rozvoj kompetencí využitelných při studiu a vědecké i pedagogické práci.

Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje nabízí stipendia pro studenty šestých ročníků lékařských fakult. Pro akademický rok 2016–2017 poskytne stipendium čtyřiceti studentům. Termín pro podání žádosti ve 2. kole je do 31. 3. 2017.

V pátek 24. 2. 2017 je pokladna uzavřena.

Ve dnech 27. 2. až 7. 3. 2017 bude provoz výrazně omezen. Dne 9. 3. 2017 do 13 hodin je Studijní oddělení uzavřeno.

CLIP-Cytometrie, Laboratorní centrum Kliniky Dětské hematologie a onkologie hledá laboratorního pracovníka – cytometristu.

GA ČR vyhlásila veřejnou soutěž v základním výzkumu a vývoji pro podání projektů v kategoriích Standardní projekt, Mezinárodní projekt a Juniorský projekt.

Ve středu 15. února proběhlo první zasedání nově zvoleného senátu 2. lékařské fakulty. Přečtěte si zápisky, v jejichž psaní se budou střídat Adam Láznička a Barbora Vyhnánková. Tento díl píše Adam Láznička, ilustroval dr. Adam Kalina.

Stránky