Archiv

Medik má během studia pár možností přivýdělku v rámci oboru. Jednou z nich je práce zdravotníka, ať už na dětském táboře, sportovních akcích, nebo na koncertech. Názory několika studentů, kteří si práci zdravotníka vyzkoušeli, posbírala Barbora Michaela Vyhnánková.

28. července byla podepsána smlouva na 3. etapu dostavby areálu teoretických ústavů fakulty na Plzeňské. Prohlédněte si vizualizaci.

V období od 15. 8. do 25. 8. bude pokladna otevřena pouze ve čtvrtek 17. 8., úterý 22. 8. a čtvrtek 24. 8., vždy od 10 do 12 hodin.

Článek o monitorování dětských BCR-ABL1-pozitivních akutních lymfoblastických leukemiích vyšel v časopisu Blood (IF 13,2) uvedený editorialem. Jak dlouhá je cesta k podobně prestižní publikaci? Nejen o tom je rozhovor s doc. Janem Zunou.

Od roku 2013 uděluje 2. lékařská fakulta dvěma studentům či pracovníkům fakulty do věku 35 let za vynikající práci Cenu Vlasty Adamové a Cenu Ervína Adama. Nominace pro rok 2017 lze podávat do 15. září.

Seznamovací kurs pro první ročníky Dobronice 2017 se koná v termínech 13.–16. 9. (první turnus) a 16.–19. 9. (druhý turnus). Podrobné informace najdete v připojeném letáku a na stránkách studentského spolku Motolák zde.

8. 8. 2017 bude pokladna otevřena od 9.30.

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy hledá pracovníka se zájmem o informační technologie.

Stránky