Aktuality

0
0

Mezinárodní popularizační soutěž – jde o prezentaci vědeckých projektů/nápadů během tří minut v angličtině před odbornou mezioborovou porotou a publikem. Zájemci se mohou hlásit do 8. dubna.

0

Přijďte 28. 3. na druhý seminář o vytváření alertů v PubMedu.

0

Mladí akademičtí a vědečtí pracovníci Univerzity Karlovy mohou žádat o přidělení tzv. startovacích bytů. Žádost musí podpořit vedení fakulty, nejzazším termínem pro podání na 2. lékařské fakultě byl stanoven 15. duben 2018...

0

Wakayama (Japonsko), Soul (Jižní Korea), Nižnij Novgorod (Rusko)

0

Do soutěže mohou být přihlášeny práce, kde byly použity separační analytické metody, atomární či molekulární spektroskopie nebo hmotnostní spektrometrie v oborech lékařské chemie, farmacie, life science, molekulární biologie, analýzy potravin a potravinových doplňků či obalů na potraviny. Do 30. 4. 2018.

0

Koná se 31. 5. – 2. 6. 2018; do 30. 4. se mohou přihlásit studenti 4. ročníku, vybraným bude hrazena účast a ubytování.

0

Žádosti do 31. 3. 2018.

Stránky