Aktuality

V období od 15. 8. do 25. 8. bude pokladna otevřena pouze ve čtvrtek 17. 8., úterý 22. 8. a čtvrtek 24. 8., vždy od 10 do 12 hodin.

Od roku 2013 uděluje 2. lékařská fakulta dvěma studentům či pracovníkům fakulty do věku 35 let za vynikající práci Cenu Vlasty Adamové a Cenu Ervína Adama. Nominace pro rok 2017 lze podávat do 15. září.

Seznamovací kurs pro první ročníky Dobronice 2017 se koná v termínech 13.–16. 9. (první turnus) a 16.–19. 9. (druhý turnus). Podrobné informace najdete v připojeném letáku a na stránkách studentského spolku Motolák zde.

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy hledá pracovníka se zájmem o informační technologie.

6. října 2017 se uskuteční sraz promočního ročníku 1987 Fakulty dětského lékařství Univerzity Karlovy.

Informace k platbě za logbooky pro lékaře, kteří se chtějí zařadit do základního oboru od 1. 7. 2017.

 

 

Během Orientačního týdne se dozvíte mnoho zajímavého o Univerzitě Karlově, knihovnách a informačních zdrojích, financích, možnostech studia v zahraničí, informačním systému UK a zájmové činnosti studentů. Akci pořádá každoročně Informační, poradenské a sociálním centrum UK.

Vzhledem k tomu, že po zápisu studentů má fakulta kapacitu pro přijetí dalších studentů, využívá děkan fakulty svého práva podle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy a v rámci doplňovacího řízení posunuje bodovou hranici pro přijetí ke studiu u nabízených studijních programů.

Stránky