Aktuality

0

V pondělí 14. října 2019 v 9 a 11 hodin se koná pro nově nastupující studenty prvních ročníků slavnostní imatrikulace.

0

Pozměňovací návrhy Podmínek přijímacího řízení pro akad. rok 2020/2021 jdou do senátu. V souladu s platnými předpisy je předkladatel povinen nejméně 7 kalendářních dnů před projednáváním zpřístupnit tento dokument členům akademické obce fakulty způsobem umožňujícím dálkový přístup.

0

Pediatrická klinika 2. LF UK vyhlašuje další ročník Kursu vědecké činnosti pro doktorandy. Proběhne též Kurs statistického zpracování dat, určený rovněž pro studenty a pracovníky fakulty.

0

Projekt Fitmedik chce podpořit mediky ve zdravém životním stylu i při studiu a předcházet syndromu vyhoření. Podílejí se na něm medici, mladí lékaři a studenti fyzioterapie pod vedením Anny-Marie Stejskalové a je otevřen pro další zájemce...

0

Pro přidělování stipendíí platí nová pravidla.

0

Informace o přihlašování v rámci nového kola Grantové agentury UK.

0

2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole srdečně zvou na slavnostní koncert Suity pro violoncello solo, který se uskuteční ve středu 2. října 2019 v 18.30 ve Velké aule Karolina (Ovocný trh 1, Praha 1).

0

Partnerská univerzita ve Wakayamě vypsala přihlašování na doktorské kursy.

0

Podávání projektů v rámci vyhlášení 4. výzvy Výzkumného fondu CELSA.

0

Zveme vás na workshop zaměřený na vědecké publikování, který se koná ve čtvrtek 26. 9. od 14.30 hod. Workshop proběhne v anglickém jazyce.

Stránky