Aktuality

0

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2020 – 2023

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vyhlašuje dne 15. 05. 2019

Jednostupňovou  V E Ř E J N O U   S O U T Ě Ž

o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2020 – 2026

0

Během kontinuální výuky si můžete nahradit chybějící prezence nebo si přijít zasportovat.

0

Pod záštitou Ústavu anatomie 2. LF se počátkem příštího semestru rozběhne nový projekt týkající se výuky praktického použití ultrazvuku pod názvem Kurzy sonografie. Pro tento projekt hledáme studentské lektory, kteří se budou podílet na jeho činnosti.

0

Možnost získání stipendia pro studenty 6. ročníků programu Všeobecné lékařství.

0

Divadlo kouzel Pavla Kožíška hledá zdravotníky na dětské tábory.

Ústav anatomie hledá zájemce o doktorské (Ph.D.) studium
0

Téma: Změny ve struktuře a v inhibičním systému hippokampu a parahipokampálních oblastí u mladých zvířat po status epilepticus (školitel prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc.)

Stránky