Aktuality

Ve středu 15. února 2017 proběhlo losování o lístky na ples mezi studenty, kteří se aktivně zapojili do studentského hodnocení výuky.

do 28. 2. 2017

Přednáškové odpoledne při příležitosti výročí narození prof. dr. Alfreda Kohna se koná 22. února 2017 v 15.30 v Malé posluchárně Anatomického ústavu 1. LF UK (U Nemocnice 3, Praha 2).

21.–23. 2. 2017 v knihovně Neurologické kliniky.

Tlumočená přednáška Dr. Paula Cornese, z Bristolu, UK, dne 23. 2. 2017 v Kinosálu.

IPSC UK připravilo na LS pokračování úspěšného kurzu vaření pro studenty. Ten je určen všem, kteří se chtějí zdokonalit ve svých kuchařských dovednostech, dozvědět se něco o zásadách správného stravování a při té příležitosti i poznat nové lidi.

Také v nadcházejícím semestru bude pokračovat úspěšný kurz cvičení proti bolesti zad metodou SM systém, který je otevřen všem zaměstnancům UK a členům Klubu Alumni UK.

Univerzita Karlova upozorňuje na vzdělávací akce pro zaměstnance UK, které v tomto semestru pořádá Informační, poradenské a sociální centrum a další odbory RUK. Tyto vzdělávací akce jsou pro zaměstnance UK zdarma, registrace probíhá online pro každou akci zvlášť.

V letním semestru AR 2016/2017 se uskuteční první semináře na téma rozvoje pedagogických kompetencí doktorandů a akademických pracovníků Univerzity Karlovy. Cílem těchto seminářů je rozvoj pedagogických dovedností, a to např. výukovými metodami, které bývají obecně charakterizovány jako „student-centered“.

Stránky