Aktuality

2. lékařská fakulta hledá pracovníka

Hledáme nového kolegu či kolegyni na místo právníka.

žádost do 30. 6. 2017

Zápis do prvních ročníků se bude konat v úterý 4. července 2017, náhradní termín bude v pondělí 10. července 2017.

Hledáme novou kolegyni pro zajištění administrativních prací na sekretariátu děkanátu 2. LF UK.

9. 8. 2017 v 10.00 na Studijním oddělení

Ústav histologie a embryologie přijme laboranta/laborantku pro histologickou laboratoř.

Opatřením rektora č. 44/2017 bylo vyhlášeno 2. kolo soutěže univerzitních výzkumných center UK (UNCE). Soutěž se řídí zásadami schválenými Vědeckou radou UK. Jedná se o účelovou podporu mladých a perspektivních akademických a vědeckých pracovníků v rámci nejkvalitnějších skupin základního výzkumu.

Shape the future of early lung cancer diagnosis, stratification and treatment, by helping us to create huge curated datasets for machine learning (based primarily on CT imaging and ground-truth outcomes & image markups.

V souvislosti se začátkem zkouškového období apeluje děkan fakulty prof. Vladimír Komárek na důsledný dohled na průběh zkoušek.

Stránky