Aktuality

0

Seminář seznámí studenty s možnostmi financování krátkodobých výjezdů na partnerské univerzity... 1. října 2018, Zelená posluchárna RUK, podrobnosti na Facebooku.

0

Obsazenost termínů zkoušky pro doktorandy v ak. roce 2018/19.

0

5. října 2018 od 13 do 15 hodin v Modré posluchárně v Celetné 20

0

Seznam odborných seminářů pořádaných Interní klinikou 1. LF UK a ÚVN.

0

Termíny uzávěrkek stipendií Fulbightovy komise na akademický rok 2019/2020.

0

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové oznamuje možnost hlásit se k účasti na prestižních mezinárodních Salcburských lékařských seminářích v roce 2019.

0

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Stránky