Adresář

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | Všichni
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
Mgr. Irena Adkins, Ph.D. Ústav imunologie 224435961
MUDr. Radka Adlová Kardiologická klinika 224434961
MUDr. Azzat Al-Redouan Ústav anatomie 224965766
MUDr. David Alan Kardiologická klinika 224434952
Meritxell Alberich-Jorda, M.Sc., Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224436580
Natividad Alquezar Artieda Klinika dětské hematologie a onkologie 224436524
prof. MUDr. Štefan Alušík, CSc. Ústav farmakologie 257296451
MUDr. Anne Tharindi Shenali Dias Amaratunga Pediatrická klinika 224432089
MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D. Klinika infekčních nemocí 266082702
prof. RNDr. Evžen Amler, CSc. Ústav biofyziky 257296360
MUDr. Jana Amlerová, Ph.D. Neurologická klinika 224436801
prof. Rostislav Andel, Ph.D. Neurologická klinika
Ing. Miroslava Anděrová, CSc. Ústav neurověd 241062050
Mgr. Petr Andreas, Ph.D. Oddělení komunikace a vnějších vztahů 224435851
Francesco Angelucci, Ph.D. Neurologická klinika
Ing. Milena Antušková Ústav lékařské mikrobiologie 224435387
Ing. Jiří Anýž Klinika dětské hematologie a onkologie
JUDr. Iveta Aubrechtová Sekretariát děkanátu 224435812
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. Urologická klinika 224434800
Mgr. Lenka Babková Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224439272
Mgr. Marina Bakardjieva Klinika dětské hematologie a onkologie
Mgr. Violeta Bakardjieva - Mihaylova Klinika dětské hematologie a onkologie 224436524
MUDr. Jan Balko Ústav patologie a molekulární medicíny 224435624
Martin Balšánek Oddělení informačních systémů 224439123
MUDr. Alena Baňasová, Ph.D. Ústav fyziologie 257296403
MUDr. Jana Bartošová Pediatrická klinika 224432253
MUDr. Václava Bártů, Ph.D. Pneumologická klinika 224436601
prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA Ústav imunologie 224435960
Ing. Dana Basařová Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí
MUDr. Stanislav Batko Onkologická klinika
MUDr. Eliška Bébrová Ústav lékařské mikrobiologie 224435371
MUDr. Richard Becke Ústav histologie a embryologie 257296250
Vladimíra Bedřichová Klinika dětské hematologie a onkologie 224436521
MDDr. Martina Bejdová Stomatologická klinika dětí a dospělých 224433171
doc. MUDr. František Bělina, CSc. Chirurgická klinika ÚVN 973202917
MUDr. Anežka Bělohlávková Klinika dětské neurologie 224433380
RNDr. Šárka Bendová, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky 257296152
Helena Bendová Pediatrická klinika 224432001
Eva Bendová Ústav farmakologie 257296451
Zuzana Bendová Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224425402
MUDr. Barbora Beňová Klinika dětské neurologie 224433380
MUDr. Michal Beran, Ph.D. Ústav soudního lékařství 266083434
Mgr. Martin Bezdíčka Pediatrická klinika 224432026
Michaela Bezrouková Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 224432801
doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 224438251
Blanka Bit Klinika ušní, nosní a krční 224432601
Mgr. Petr Bitnar Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224439247
doc. MUDr. Jaroslav Blahoš, Ph.D. Ústav farmakologie 257296451
doc. MUDr. Květa Bláhová, CSc. Pediatrická klinika 224432056
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. Dětská psychiatrická klinika 224433401

Stránky