7. 2. 2014 Nový děkan inaugurován

Ve Vlasteneckém sále Karolina byl počátkem února slavnostně uveden do funkce děkana 2. LF UK prof. Vladimír Komárek.

Celý článek

 

18. 4. 2014

Stříbrná medaile pro profesora Kouteckého

Zastupitelstvo hl. m. Prahy udělilo stříbrnou medaili hl. m. Prahy prof. MUDr. Josefu Kouteckému, DrSc., jako zvláštní projev úcty a ocenění vědeckého přínosu a šíření mezinárodního věhlasu hlavního města Prahy ve světě. Spolu s emeritním děkanem 2. LF UK byla oceněna i prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., fyzioložka a biochemička, bývalá předsedkyně Akademie věd České republiky.

Celý článek

 

17. 4. 2014

Studenti fakulty uspěli v soutěži o granty GAUK

Letošní rok byl pro 2. LF v soutěži o granty GAUK opět úspěšný. Získali jsme celkem 21 grantů ze 48 přihlášek.

Celý článek

 

14. 4. 2014

Bílé pláště na trati

Druhé odpoledne Vědecké konference patřilo tradičnímu běžeckému závodu v areálu FN Motol: Motolské míli.

Celý článek

 

7. 4. 2014

Vyhlášení výsledků a ocenění pro účastníky fotovýzvy

Redakční rada 2. LF UK dne 26. 3. 2014 vyhodnotila fotografie, které autoři-fotografové z řad studentů a zaměstnanců fakulty zasílali v lednu a únoru 2014 jako reakci na naši fotovýzvu.

Celý článek

 

7. 4. 2014

Autorka bestsellerů v motolském EKG

Spisovatelka Kateřina Tučková, autorka románů Žítkovské bohyně a Vyhnání Gerty Schnirch, bude jedním z hostů motolského speciálu literárního pořadu EKG s názvem „O Lásce a Sexu“.

Celý článek

 

2. 4. 2014

O poruchách paměti

Profesor Michael Kopelman, neuropsychiatr a odborník na poruchy paměti z londýnské King´s College, bude jedním z hlavních zahraničních řečníků na letošní Vědecké konferenci. O čem bude přednášet a čím se momentálně zabývá, přibližuje v krátkém rozhovoru v anglické části našeho webu.

Celý článek

 

1. 4. 2014

Štěstí je iracionální pocit

Molekulární biolog Mgr. Josef Madžo, Ph.D., bude jedním ze zahraničních hostů Vědecké konference; svůj příspěvek přednese ve středu 9. 4. v 10.40. Povídali jsme si s ním o lásce, vědě a epigenetice v krvetvorbě.

Celý článek

 

4. 4. 2014

Představujeme nové kolegium děkana

Své vize a plány v rámci působení ve vedení fakulty přibližují v krátkých rozhovorech nové proděkanky, proděkani a další členové kolegia. Více o jednotlivých osobnostech, včetně přehledu jejich kompetencí, si můžete přečíst na aktualizovaných stránkách kolegia děkana zde.

 
 

 

 

 

Publikační okénko

17. 4. 2014
Lokalizační hodnota vyšetření iktální SPECT je u dětí s fokální kortikální dysplázií porovnatelná s MRI a EEG
Localizing value of ictal SPECT is comparable to MRI and EEG in children with focal cortical dysplasia. Epilepsia. IF: 3.909
 
4. 4. 2014
Rozdíly v metylaci DNA u monozygotních čtyřčat ve vztahu k přítomnosti diabetu 1. typu
DNA methylation in monozygotic quadruplets affected by type 1 diabetes. Diabetologia. IF: 6.487
 

Publikace 2. LF UK od začátku roku 2014

 

4. 4. 2014

Publikační okénko – nově!

Oblíbená webová rubrika Publikační okénko prošla mírnými změnami v koncepci. Přípravy Okénka se ujala redaktorka našeho webu Tereza Kůstková, dr. Michaela Kotrová, která do loňského roku příspěvky Publikačního okénka připravovala, zůstává odborným garantem rubriky. Současně jsme se rozhodli vybírat přísněji nejlepší publikace a psát o nich podrobněji. Doufáme, že tak přispějeme k propagaci fakulty a budeme dokumentovat, jak kvalitní věda se u nás dělá.

Celý článek

 

4. 4. 2014

Lidské tělo objektivem uměleckého fotografa

Slovenský fotograf Miro Švolík, představitel tzv. slovenské nové vlny, který se věnuje především fotografii kombinované s množstvím výtvarných prvků a fotomontážím, bude dalším z hostů letošního motolského speciálu pořadu EKG s názvem „O Lásce a Sexu“. Tento pořad je už tradičně kulturním zpestřením Vědecké konference, letos ho můžete vidět ve středu 9. dubna od 12:30 hod.

Celý článek

 

25. 3. 2014

Kafkův Zámek se může odehrávat kdekoliv v Čechách

Rozhovor s hudebníkem a výtvarníkem Jaromírem Švejdíkem alias Jaromírem 99, který bude vystupovat v kabaretu EKG „O lásce a sexu“ v rámci letošní Vědecké konference ve středu 9. dubna.

Celý článek

 

21. 3. 2014

Na politiku nenadávám

Básník a badatel o Čtyřlístku Vít Janota bude jedním z hostů motolského speciálu pořadu EKG s názvem „O lásce a sexu“, který se na 2. lékařské fakultě bude konat u příležitosti letošní Vědecké konference ve středu 9. dubna.

Celý článek

 

4. 4. 2014

ZÁPISky ze Senátu 2. LF UK - 19. 2. a 19. 3. 2014

Únorové a březnové zasedání akademického senátu se poprvé konalo za přítomnosti nového děkana, prof. Vladimíra Komárka. A jak už to u nových děkanů bývá, na začátku je vždy nutné obsadit a jmenovat nové členy, ze kterých děkan poskládal svůj nový tým.

Celý článek

 

24. 3. 2014

Opustil nás doc. MUDr. Zdeněk Kabelka, Ph.D.

S hlubokou lítostí oznamuji všem členům akademické obce, že zemřel docent Zdeněk Kabelka, přednosta naší Kliniky ušní, nosní a krční. Fakulta v něm ztrácí mimořádnou osobnost, vynikajícího odborníka, skvělého člověka a laskavého kolegu.

Celý článek