Proč studovat na Druhé lékařské?

Kolektiv, atmosféra, nebo je to prostě pojem? Medici z Kajetánky odpovídají, proč se rozhodli pro Motol.

Zápis do prvních ročníků

Gratulujeme všem, kteří uspěli! Zápis studentů přijatých v doplňovacím řízení proběhne 17. srpna 2016.

#WhyWeDoScience

V sérii krátkých videí s vybranými mladými vědci představujeme excelentní vědecký výzkum na naší fakultě. Tento týden: Jan Laczó.

Nakonec se to vždycky nějak dá

Petra Vítová z 5. ročníku všeobecného lékařství strávila semetr na Erasmu ve francouzském Montpellier. Posílá esej a fotografie.

Pavel Tatíček, student 3. ročníku všeobecného lékařství, píše o své klinické stáži v Ománu v Sultan Qaboos University Hospital ve městě Muscat. První díl.

Ve dnech 11. až 13. června 2016 probíhalo 23. mezinárodní setkání Pediatrického kolorektálního klubu (Pediatric Colorectal Club), poprvé v Praze. Píše prof. Richard Škába.

Prohlášení České konference rektorů k perzekuci akademických pracovníků na tureckých vysokých školách z 20. července si můžete přečíst na webu Univerzity Karlovy.

Přátelé, Praha, největší nemocnice nebo rozjímání na gauči. Minirozhovory s čerstvými absolventy 2. lékařské fakulty připravila Bára Vakrmanová.

Student 1. ročníku doktorského studia MUDr. Adam Kalina píše o měsíční stáži, kterou absolvoval v květnu 2016 na Unité d'EEG et d'exploration de l'épilepsie v Ženevské univerzitní nemocnici.

Dvě studentky, které právě končí první ročník na naší fakultě, dva úspěšní uchazeči, nastupující ke studiu všeobecného lékařství a fyzioterapie na 2. lékařské. Přečtěte si rozhovory, které se svými kolegy připravili medici Barbora Vakrmanová a Ondřej Lukáč.

Dr. Květa Skálová píše o úspěších našich plavců na Českých akademických hrách 2016 v plávání.

22. června 2016 se pod záštitou ředitele FN Motol a děkana 2. LF UK konal v kinosále Fakultní nemocnice Motol odborný seminář Motolský transplantační den.

Přinášíme výsledky přijímacího řízení do prvního ročníku všech studijních oborů na 2. LF UK. Písemné části letošních přijímaček se konaly vzhledem k rekonstrukci poslucháren v náhradních prostorách. Všem, kteří mají zásluhu na tom, že průběh byl hladký, děkujeme!

Předposlední červnový týden vyplul na Vltavu již tradiční Motolský parník. Jaká byla atmosféra na lodi při loučení s čerstvými absolventy? Vše se dozvíte v článku Andrey Šustrové a z fotografií Beatrice Bížové.

Etická komise UK řešila z podnětu rektora prof. Tomáše Zimy podezření na porušení etiky vědecké práce v souvislosti s podáváním autologních kmenových buněk pacientům s amyotrofickou laterální sklerózou (ALS).

Záznam úspěšného divadelního představení studentů a učitelů naší fakulty je online. Doporučujeme zejména jako odreagování v době zkouškového období. Video připravili Nicolas Alvarez a Adam Šercl.

Publikační okénko

Mgr. Lenka Kramná

Gut virome sequencing in children with early islet autoimmunity. Kramná L, Kolářová K, Oikarinen S, Pursiheimo JP, Ilonen J, Simell O, Knip M, Veijola R, Hyöty H, Cinek O. Diabetes Care. IF: 8.42

MUDr. Michal Goetz, Ph.D.

Cerebellar Symptoms Are Associated With Omission Errors and Variability of Response Time in Children With ADHD. Journal of Attention Disorders. IF: 3.779