6. 5. 2014 Abych jen nekritizoval...

Rozhovor s novým děkanem Vladimírem Komárkem o jeho prioritách ve vedení fakulty.

Celý článek

 

31. 10. 2014

Lékařská mikrobiologie II - důležité sdělení

Studenti magisterského studijního programu Všeobecné lékařství, kteří úspěšně zakončili předmět Lékařská mikrobiologie I, si mohou, na základě výjimky děkana 2. lékařské fakulty UK, zapsat předmět Lékařská mikrobiologie II.

Celý článek

 

30. 10. 2014

Vojtěch Havlas: Rozhodčího nebylo v Ankaře slyšet

Vojtěch Havlas se jako lékař zúčastnil zájezdu reprezentantek České republiky na mistrovství světa žen v basketbale, které se od 27. září do 5. října konalo v Ankaře a Istanbulu. Přinášíme rozhovor.

Celý článek

 

Přípravný kurz k přijímacímu řízení pro uchazeče o studium na 2. LF UK v Praze

 
 

 

 

 

Publikační okénko

29. 9. 2014
IgA nefropatie: molekulární mechanismy onemocnění
IgA nephropathy: molecular mechanisms of the disease. Annual Review of Pathology: Mechanisms of Disease. IF: 25.794
 
23. 9. 2014
Použití alogenní transplantace hematopoetických kmenových buněk na základě minimální reziduální nemoci zlepšuje výsledky u dětí s relapsem akutní lymfoblastické leukémie ve skupině středního rizika
Use of allogeneic hematopoietic stem-cell transplantation based on minimal residual disease response improves outcomes for children with relapsed acute lymphoblastic leukemia in the intermediate-risk group. Journal of Clinical Oncology. IF: 18.038
 

Publikace 2. LF UK od začátku roku 2014

 

16. 10. 2014

Anna Ledererová: V Petrohradu byl kaviár i na operačním sále

Anna Ledererová (4. ročník všeobecného lékařství) strávila srpen na stáži na Státní lékařské univerzitě I. P. Pavlova v Petrohradě – na katedře chirurgie. O zážitcích z pobytu se s námi podělila v krátké reportáži.

Celý článek

 

9. 10. 2014

Kristýna Potužníková: Na stáži v italské Ferraře

Kristýna Potužníková, která letos nastoupila do 6. ročníku všeobecného lékařství, strávila červenec na stáži na pediatrickém oddělení nemocnice ve Ferraře v Itálii. Poslala nám několik fotografií a zodpověděla několik otázek.

Celý článek