Proč studovat na naší fakultě?

Důvody, kvůli nimž si vybrat 2. lékařskou fakultu.

Den (velmi) otevřených dveří

Poznamenejte si do diáře: Den otevřených dveří na 2. lékařské fakultě se koná 14. ledna 2017.

Vzorná reprezentace

Bc. Pavlína Posekaná a Bc. Jakub Novák z 1. navazujícího ročníku Fyzioterapie strávili letní stáž v Portu v Portugalsku. Píší esej a posílají fotografie.

Minulý týden vyšlo v časopisu The Lancet review o hypertrofické obstrukční kardiomyopatii, jehož prvním autorem je prof. Josef Veselka. Nejen o tom, co cítil, když dostal nabídku publikovat v jednom z nejprestižnějších lékařských časopisů, je následující rozhovor.

Rozhovor s přednostkou Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol doc. MUDr. Janou Prausovou, Ph.D., připravila studentka 2. ročníku Anna-Marie Stejskalová.

Peter Ďurec studuje 5. ročník Všeobecného lékařství, a zároveň se věnuje atletice – běhu na delší tratě. Několikrát vyhrál mistrovství Slovenska. Rozhovor připravil Ondřej Lukáč.

Na konferenci v Hradci Králové zvítězila MUDr. Klára Roženková z Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol se svým příspěvkem v konkurenci Ph.D. studentů z mnoha zemí. Gratulujeme!

Absolventka fyzioterapie Bc. Pavlína Posekaná získala za mimořádné studijní výsledky letošní Cenu děkana. Zeptali jsme se jí na její další studijní a pracovní plány.

Provoz děkanátu a Fotolaboratoře na konci roku 2016 a Metodický pokyn č. 3/2016 (Vyhlášení závazných termínů děkanátu 2. LF UK na konci roku 2016)

O akci Uctění památky 17. listopadu na Albertově píše Drahomír Kolenčík, její spoluorganizátor a student 5. ročníku Všeobecného lékařství.

O úspěšném plaveckém akademicém roce 2016/2017 píše dr. Květa Skálová, vedoucí plaveckého oddílu.

Opustil nás profesor Jan Hořejší. Rozloučení se bude konat v pátek 25. listopadu ve 14. 15 v obřadní síni Krematoria Motol. Vzpomínají dr. Roman Chmel a prof. Vladimír Komárek.

Uctění památky 17. listopadu na Albertově. Na Albertově se vzpomínalo, řečnilo, ale také diskutovalo... Videozáznam.

Prof. Jan Lebl, přednosta Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol, popisuje zážitky z nedávné výukové mise do Turkmenistánu a Ázerbájdžánu.

O vývoji mozku, o schopnostech i rozmarech tohoto dynamicky se utvářejícího orgánu, a také o malých pacientech nebo studentech medicíny hovořil v pořadu Českého rozhlasu Host do domu prof. Vladimír Komárek.

Jak obstála naše fakulta v hodnocení excelence vědy v rámci Univerzity Karlovy? Výsledky II. pilíře za rok 2015 komentuje proděkan pro vědu a výzkum prof. Jan Trka.

Druhý díl volného seriálu. Podněty od studentů 2. ročníku shromáždil Adam Láznička. Autorem ilustrací je Adam Kalina. Redakce webu text doplnila o vyjádření kompetentních osob – děkujeme všem za ochotu odpovědět a za rychlé reakce.

Na kongresu České pediatrické společnosti ČLS JEP se o první místo v soutěži o Cenu ČPS pro pediatra do 35 let za nejlepší vědeckou publikaci 2014–2015 podělili dr. Klára Roženková a dr. Ondřej Souček. S oběma přinášíme krátký rozhovor.

Fakulta začala v dubnu 2016 pilotně používat nové logo, nyní je poskytujeme fakultní veřejnosti ke stažení. Na finálním manuálu jednotného vizuálního stylu stále pracujeme.

Publikační okénko

Mgr. Ivana Heřmanová, Ph.D.

Hermanova I, Arruabarrena-Aristorena A, Valis K, Nuskova H, Alberich-Jorda M, Fiser K, Fernandez-Ruiz S, Kavan D, Pecinova A, Niso-Santano M, Zaliova M, Novak P, Houstek J, Mracek T, Kroemer G, Carracedo A, Trka J, Starkova J. Leukemia. 2016 Jan. IF: 12.104

prof. MUDr. Josef Veselka, CSc.

Veselka J, Tomašov P, Januška J, Krejčí J, Adlová R. Heart. 2016 Sep 1. IF: 5.693