Přijímací řízení 2015 očima uchazeček

Letos se na obor Všeobecné lékařství na 2. LF UK hlásilo 2 062 zájemců. Šanci na přijetí měl přibližně každý osmý uchazeč. O průběhu přijímacího řízení hovoří budoucí studentky Vladimíra Kurucová a Anna-Marie Stejskalová.

Pro aktuality klikněte do svého rozcestníku

Abyste měli přehled o všech aktualitách své skupiny, klikněte do uživatelského rozcestníku na horní liště. Na titulní stránce se zobrazují jen nejvýznamnější oznámení.

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy je k dispozici zde.

In the Big City Frenzy of Istanbul

Guilherme Meyers, student 4. ročníku všeobecného lékařství, strávil letní stáž v nemocnici v Istanbulu. Přečtěte si jeho esej (v angličtině) a zhlédněte fotografie.

Přečetli jsme v Hospodářských novinách (26. srpna) článek prof. Josefa Veselky, přednosty Kardiologické kliniky 2. LF UK a FNM, o přínosech zřízení ministerstva vědy a nutnosti podporovat excelenci ve vědě. Plné znění zde.

   ... číst dál

Asi jste zrovna byli u zápisu. Dostali jste informace o seznamováku, zaplatili poplatek a možná teď přemýšlíte, jestli to byl dobrý nápad, protože se vám tam zas tak moc nechce. Přeci jen, nikoho tam neznáte a medici jsou prý divní lidé... Tak teď čtěte pozorně. Protože se nemusíte ani v nejmenším obávat, seznamovací hry, kde se musíte plácat do stehen a opakovat svoje jméno jako idiot, se konat nebudou. Myslíme si totiž, že je lepší se seznámit, když jsou lidi polonazí, a jména pochytit za běhu (doslova).

   ... číst dál

Blíží se termín uzávěrky přihlášek do Institucionálního plánu 2. LF na roky 2016–2018. Již jen poslední týden mají žadatelé čas na vyplnění a odevzdání přihlášek na děkanát 2. LF.

   ... číst dál

Od roku 2013 uděluje 2. lékařská fakulta dvěma studentům či pracovníkům fakulty do věku 35 let Cenu Vlasty Adamové za vynikající práci v oboru onkologie a hematologie a Cenu Ervína Adama za vynikající práci preventivního významu pro zdraví populace. Nominace pro rok 2015 lze podávat do 15. září.

   ... číst dál

Doc. Petr Marusič seznamuje s letošními výsledky hodnocení „jiných úspěchů“.

   ... číst dál

Kateřina Váňová, studentka 3. ročníku všeobecného lékařství, píše a posílá fotografie ze své červencové stáže, kterou strávila v nemocnici v indonéském Padangu.

   ... číst dál

O kursu píše MUDr. Pavlína Piťhová (Interní klinika), jež se podílela na jeho přípravě a programu.

   ... číst dál

Vzhledem k tomu, že po zápisu studentů má fakulta kapacitu pro přijetí dalších studentů, využívá děkan fakulty svého práva podle čl. 17 Řádu přijímacího řízení Univerzity Karlovy v Praze a v rámci doplňovacího řízení posunuje bodovou hranici pro přijetí ke studiu u nabízených studijních programů.

   ... číst dál

2. lékařská fakulta UK zveřejňuje reprezentativní přehled otázek a správných odpovědí z písemné části přijímacího řízení pro přijetí ke studiu prvního ročníku akademického roku 2015/2016. Přehled je zveřejněn pro všechny studijní programy zabezpečované fakultou.

   ... číst dál

Během uplynulého prodlouženého víkendu došlo v nové budově teoretických ústavů zvané Žížala k havárii. Ze 4. patra až do přízemí protekla vinou poruchy voda. Vedení fakulty děkuje všem zaměstnancům, kteří uprostřed třídenního volna přišli pomoci s odstraňováním následků této nemilé události, i těm, kteří se nadále podílejí na zjišťování všech škod a jejich nápravě.

   ... číst dál

Výsledky přijímacího řízení do prvního ročníku všech studijních oborů na 2. lékařské fakultě UK v Praze.

   ... číst dál

Publikační okénko

doc. MUDr. Lýdia Vargová, Ph.D.

Astrocytes and extracellular matrix in extrasynaptic volume transmission. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. IF: 6.314

MUDr. Markéta Kubričanová Žaliová, Ph.D.

IKZF1 status as a prognostic feature in BCR-ABL1-positive childhood ALL. BloodIF: 9.775