Uchazeči

Proč si zvolit naši fakultu & jak na přijímačky

Studenti

Návody, odkazy a informace potřebné ke studiu a životu na fakultě

Zaměstnanci

Aktuality, aplikace, dokumenty, formuláře

0

Zpětná vazba od absolventů představuje jeden ze základních ukazatelů kvality výuky. Letos na jaře jsme – v rámci rozvojového projektu naší fakulty AKORD – uspořádali rozsáhlou anketu mezi absolventy z let 2014 až 2018. Seznamte se s jejími výsledky.

0

Rozhovor s vedoucím Výukového pracoviště praktického lékařství 2. LF UK a místopředsedou pro vzdělávání Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP na Dvojce Českého rozhlasu (12. 8. 2019).

0

Kromě pražských termínů pořádáme přijímací zkoušky také v několika zahraničních destinacích… Píše a fotografie posílá Karolína Francová.

0

Od 2. do 15. června 2019 se na Klinice zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol konal 8. ročník školy Prague European Tutorial of Radiology (PETRA), určené zvláště mladým radiologům. Píše prof. Miloslav Roček, přednosta KZM.

0

V průběhu července a srpna probíhá postupné stěhování pracovišť v rámci budov v areálu na Plzeňské ulici. Dochází i k přesunům některých kanceláří mezi Žížalou a novou budovou; naopak jiná pracoviště se stěhují do uvolněných prostor v Žížale.

0

Zápisy se uskuteční ve dnech 23.–24. 9. 2019...

profesor MUDr. Josef Koutecký, DrSc.
0

V pátek 5. července 2019 zemřel prof. Josef Koutecký, mimořádná osobnost české medicíny. Poslední rozloučení se konalo v sobotu 13. července 2019 v 11.00 v chrámu Nanebevzetí Panny Marie Královské kanonie premonstrátů na Strahově.

0

Zápis studentů do vyšších ročníků se bude konat dle následujícího harmonogramu.

0

Děkan fakulty prof. Vladimír Komárek v rozhovoru shrnuje nejpodstatnější změny, které fakultu čekají v souvislosti s modernizací studia všeobecného lékařství.

0

Přinášíme výsledky přijímacího řízení do prvního ročníku všech studijních oborů na 2. LF UK.