Kam míří po promoci čerství absolventi

Kam nastupují? Kdy si vybrali obor? Shodují se jejich plány s představami z počátku studia?

Proč studovat na Druhé lékařské?

Kolektiv, atmosféra, nebo je to prostě pojem? Medici z Kajetánky odpovídají, proč se rozhodli pro Motol.

#WhyWeDoScience

V sérii krátkých videí s vybranými mladými vědci představujeme excelentní vědecký výzkum na naší fakultě: Miroslava Hančárová

Seznamte se se studentskými spolky

Na Druhé lékařské vyvíjejí činnost studentské spolky, které dávají životu a studiu na fakultě další pestrý rozměr. Co přesně dělají a jak se stát jejich členem?

Aktualizováno. Návrhové lístky budou k dispozici v sekretariátu děkanátu od 4. 9. 2017 od 12.00. Zde bude i urna, do níž lze vhazovat návrhové lístky každý všední den od 9.00 do 14.00. Poslední možný termín podávání návrhů je 20. 10. 2017 ve 12.00.

Medik má během studia pár možností přivýdělku v rámci oboru. Jednou z nich je práce zdravotníka, ať už na dětském táboře, sportovních akcích, nebo na koncertech. Názory několika studentů, kteří si práci zdravotníka vyzkoušeli, posbírala Barbora Michaela Vyhnánková.

28. července byla podepsána smlouva na 3. etapu dostavby areálu teoretických ústavů fakulty na Plzeňské. Prohlédněte si vizualizaci.

Článek o monitorování dětských BCR-ABL1-pozitivních akutních lymfoblastických leukemiích vyšel v časopisu Blood (IF 13,2) uvedený editorialem. Jak dlouhá je cesta k podobně prestižní publikaci? Nejen o tom je rozhovor s doc. Janem Zunou.

Seznamovací kurs pro první ročníky Dobronice 2017 se koná v termínech 13.–16. 9. (první turnus) a 16.–19. 9. (druhý turnus). Podrobné informace najdete v připojeném letáku a na stránkách studentského spolku Motolák zde.

Rozhodujete se, zda studovat Ph.D. na Druhé lékařské? Chystáte se příští rok podat přihlášku? Zeptali jsme se několika čerstvě přijatých doktorandů, co je k podání přihlášky přivedlo, jak se připravovali a jaké byly přijímačky.

Ve dnech 5. až 16. června proběhl 6th Prague European Tutorial of Radiology, který zorganizovala Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol. Přečtěte si zprávu prof. Miloslava Ročka.

Monografie (Musil, D. a kol.), jejímž spoluautorem je také prof. David Kachlík (Ústav anatomie 2. LF UK), byla vyhodnocena jako nejlepší v cévní a žilní problematice.

Přečtěte si čtyři proslovy, které zazněly v průběhu letošních promocí. Slova plná díků, vzpomínek, nostalgie z toho, co končí, i těšení se na budoucnost... Všem autorům, kteří své texty poskytli ke zveřejnění, děkujeme.

90. díl pořadu Slavní neznámí, v němž internetová televize Stream.cz představuje osobnosti, které ve svém oboru dosáhly mnohem více, než je obvyklé, je věnován prof. Janu Starému, přednostovi Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol.

První červencový týden probíhaly na naší fakultě zápisy nově přijatých studentů. Proč si vybrali právě 2. lékařskou? Hlásili se i jinam? Ptal se Adam Láznička.

Vzhledem k tomu, že po zápisu studentů má fakulta kapacitu pro přijetí dalších studentů, využívá děkan fakulty svého práva podle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy a v rámci doplňovacího řízení posunuje bodovou hranici pro přijetí ke studiu u nabízených studijních programů.

Dne 30. 6. 2017 proběhlo zasedání Hlavní přijímací komise, čímž bylo ukončeno přijímací řízení na 2. LF UK v českém jazyce na magisterský obor Všeobecné lékařství, bakalářský i navazující magisterský obor Fyzioterapie a bakalářský obor Všeobecná sestra.

Studium na medicíně je oproti střední škole pochopitelně náročnější. Čas na setkání se spolužáky na některé z akcí, které pořádají (nejen) studentské spolky Motolák a IFMSA, se ale najde vždy. Co byste během roku určitě neměli zmeškat?

Publikační okénko

MUDr. Eva Froňková, Ph.D.

Klener P, Fronkova E, Berkova A, Jaksa R, Lhotska H, Forsterova K, Soukup J, Kulvait V, Vargova J, Fiser K, Prukova D, Alam M, Calvin Lenyeletse Maswabi B, Michalova K, Zemanova Z, Jancuskova T, Pekova S, Trneny M. International Journal of Cancer. 2016 Nov 15. IF: 5.531

MUDr. Ondřej Hradský, Ph.D.

Hradsky O, Copova I, Zarubova K, Nevoral J, Bronsky J. Digestive Diseases and Sciences. 2016 Jul. IF: 2.516