Vítejte v prváku!

Pro studenty (nejen) 1. ročníku přinášíme přehled novinek, událostí, odkazů a tipů pro snazší orientaci na fakultě v počátku studia.

Krevní buňky budeme měřit „spektrálně“

Doc. Tomáš Kalina představuje revoluční technologii zpřesňující diagnostiku imunitních poruch. Nový hyperspektrální cytometr byl pořízen v rámci projektu OPPK.

V krásné nemocnici se skvělými lidmi

Studentka 4. ročníku všeobecného lékařství Anna Olšerová strávila srpen na stáži v nemocnici v Düsseldorfu v Německu.

2. lékařská fakulta

2. lékařská fakulta – fakulta s nejspokojenějšími studenty

30. září se fakultní a nemocniční veřejnost sešly na koncertě v Karolinu, jenž byl blahopřáním a poctou fakulty jubilujícímu profesorovi a jejímu emeritnímu děkanovi Josefu Kouteckému a jímž se zároveň otevřel nový akademický rok. Prohlédněte si fotografie.

   ... číst dál

Novým vedoucím Farmakologického ústavu 2. LF UK se 1. července 2015 stal doc. Zoltán Paluch. Přeje si, aby medici v rámci výuky farmakologie získali ucelený obraz klinického použití léčiv, plánuje zapojit ústav do systému zdravotní péče, zahájit výzkum ve spolupráci s pracovišti 2. LF UK a Akademie věd ČR a vydat skripta speciální farmakologie. Přečtěte si rozhovor.

   ... číst dál

Pracovní skupina CLIP nabízí zpracování a bioinformatickou analýzu sekvenačních dat ze všech sekvenátorů nové generace (NGS data). Z primárních dat pro vás vytvoříme validní, přehledné a snadno čitelné výsledky.

   ... číst dál

24. září 2015 zemřel ve věku nedožitých devadesáti čtyř let bývalý děkan naší fakulty profesor Miloš Máček. Vzpomíná na něj doc. Jiří Radvanský z Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství.

   ... číst dál

Aktualizováno 2. 10. 2015 – doplněno o komentář děkana prof. Vladimíra Komárka.

 

 

Pořádání pravidelných koncertů v Karolinu je na 2. lékařské fakultě dlouholetou tradicí. Osm let, od podzimu roku 2006 do jara 2014, byl jejich hlavním organizátorem prof. Jan Trka. Vybíral účinkující a repertoár, navrhoval – a v některých případech dokonce i sám kreslil – plakáty. „Bavilo mě to,“ říká v rozhovoru, ve kterém vzpomíná na nejzajímavější momenty a vysvětluje, proč další koncerty už pro fakultu nezajišťuje.

 

   ... číst dál

Plánujete sekvenovat, ale nevíte, co si pak počnete s NGS daty? Sekvenujete a analyzujete, ale chtěli byste přejít od komerčního „black.boxu“ k „reproducible research“ analýze? Sekvenujete a analyzujete, ale chtěli byste se podívat, jak to dělá někdo jiný? Žádnou analýzu neplánujete dělat (dělá to někdo za vás), ale chtěli byste tomu porozumět? Pak přijďte, kurz, který pořádá Laboratorní centrum Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, je právě pro vás!

   ... číst dál

Kdo se po nadcházejícím prodlouženém víkendu (26.–28. 9.) vydá do Žížaly, ve srovnání se stavem před červencovou havárií vody takřka nepozná rozdíl. I když práce v 3. a 4. nadzemním podlaží budou pokračovat až do poloviny října, 1. a 2. nadzemní podlaží budou díky úsilí všech zúčastněných kompletně připraveny k použití v novém akademickém roce. Podívejte se na srovnání stavu těsně po havárii a nyní ve fotografiích.

   ... číst dál

V létě 2015 došlo na děkanátu k několika změnám v personálním obsazení: změnilo se složení některých oddělení a změnily se také agendy některých zaměstnanců. Změny a nové kolegy vám nyní představíme.

   ... číst dál

O účasti studentů našich fakult na Českých akademických hrách 2015, kde reprezentovali Univerzitu Karlovu v plavání a ploutvovém plavání, píše PaedDr. Květa Skálová z Ústavu tělesné výchovy 2. LF UK, jež byla vedoucí plaveckého oddílu.

   ... číst dál

Jaké byly letošní prvácké Dobronice? Přečtěte si dojmy a zážitky Barbory Vyhnánkové, jedné z členek dobronického organizačního týmu z řad studentů vyšších ročníků, a dvou studentek prvního ročníku, Vladimíry KurucovéAnny-Marie Stejskalové.

   ... číst dál

Publikační okénko

prof. MUDr. Josef Veselka, CSc.

Outcome of patients after alcohol septal ablation with permanent pacemaker implanted for periprocedural complete heart block. International Journal of Cardiology. IF: 5.509

MUDr. Lenka Petruželková

The dynamic changes of zinc transporter 8 autoantibodies in Czech children from the onset of Type 1 diabetes mellitus. Diabetic Medicine. IF: 3.241