Ples 2. lékařské fakulty 2017

Ples 2. lékařské fakulty se uskuteční v sobotu 25. února v Národním domě na Vinohradech.

Připravte se s námi na přijímačky!

E-learningový přípravný kurz k přijímacímu řízení z biologie, chemie a fyziky pro uchazeče o studium na 2. lékařské fakultě zahájíme 6. února 2017. Přihlašujte se elektronicky.

Jak se mi můj dětský sen splnil o jedenáct let později

Martina Lejsková, studentka 4. ročníku Všeobecného lékařství, píše esej a posílá fotografie ze stáže, kterou strávila na univerzitě v portugalské Coimbře.

2. lékařská fakulta

2. lékařská fakulta – fakulta s nejspokojenějšími studenty

Elizabeth Denysjuk, studentku 2. LF UK a zároveň konzervatoře, mnozí znají jako nesmírně talentovanou zpěvačku např. z fakultního plesu, Motolského parníku anebo dobročinné akce Na vlnách inspirace. Rozhovor s Lízou připravil Pavel Tatíček.

Ve středu 11. ledna udělil děkan 2. lékařské fakulty ceny mezinárodním studentům, kteří dosáhli nejlepších studijních výsledků. Přečtěte si výsledky. V angličtině.

Paní docentka zemřela po krátké těžké nemoci dne 10. ledna 2017 ve věku nedožitých 63 let.

Prezident Miloš Zeman podepsal 2. prosince 2016 jmenovací dekret prof. Kateřině Štechové, 19. prosince jí ho předala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Přečtěte si rozhovor s novou profesorkou a prohlédněte si fotografie z ceremonie.

Letos se (nově v Žížale na Plzeňské) koná již devátý ročník výstavy MotolArt, která představuje výtvarné počiny autorů z řad studentů a absolventů naší fakulty. Vernisáže se zúčastnil i designér Maxim Velčovský. Více v článku Kláry Přibáňové.

Zprávu o průběhu letošního Předvánočního bazárku a krátký rozhovor s organizátorkou Danicou Gemeľovou připravila Miriam Hvizdošová.

Studentky 2. lékařské fakulty, a zároveň budoucí gynekoložky, Jana Dubská, Tereza Šváchová, Alena Stolínová, Vladimíra Kurucová a Nikol Gabrielová představují vítězný projekt programu SmartUp.

Na listopadovém zasedání vědecké rady 2. LF UK byly předány Ceny Adamových za rok 2016. Přinášíme krátký rozhovor s MUDr. Danou Šafka Brožkovou, Ph.D., a další informace.

Rozhovor s přednostkou Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol doc. MUDr. Janou Prausovou, Ph.D., připravila studentka 2. ročníku Anna-Marie Stejskalová.

Peter Ďurec studuje 5. ročník Všeobecného lékařství, a zároveň se věnuje atletice – běhu na delší tratě. Několikrát vyhrál mistrovství Slovenska. Rozhovor připravil Ondřej Lukáč.

Minulý týden vyšlo v časopisu The Lancet review o hypertrofické obstrukční kardiomyopatii, jehož prvním autorem je prof. Josef Veselka. Nejen o tom, co cítil, když dostal nabídku publikovat v jednom z nejprestižnějších lékařských časopisů, je následující rozhovor.

Na konferenci v Hradci Králové zvítězila MUDr. Klára Roženková z Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol se svým příspěvkem v konkurenci Ph.D. studentů z mnoha zemí. Gratulujeme!

Druhý díl volného seriálu. Podněty od studentů 2. ročníku shromáždil Adam Láznička. Autorem ilustrací je Adam Kalina. Redakce webu text doplnila o vyjádření kompetentních osob – děkujeme všem za ochotu odpovědět a za rychlé reakce.

Fakulta začala v dubnu 2016 pilotně používat nové logo, nyní je poskytujeme fakultní veřejnosti ke stažení. Na finálním manuálu jednotného vizuálního stylu stále pracujeme.

Publikační okénko

MUDr. Filip Rob

Rob F, Jůzlová K, Krutáková H, Zákoucká H, Vaňousová D, Kružicová Z, Machala L, Veselý D, Jilich D, Hercogová J. Eurosurveillance [online]. 2016. IF: 5.983

MUDr. Zuzana Nedelská

Nedelska Z, Schwarz CG, Boeve BF, Lowe VJ, Reid RI, Przybelski SA, Lesnick TG, Gunter JL, Senjem ML, Ferman TJ, Smith GE, Geda YE, Knopman DS, Petersen RC, Jack CR Jr, Kantarci K. Neurobiology of Aging. 2015 Jun. IF: 5.013