Ceny Alberta Schweitzera 2015 uděleny

Klára Roženková z Pediatrické kliniky a Olga Zimmermannová z CLIPu získaly první, resp. druhou Cenu Alberta Schweitzera za rok 2015. Na 2. lékařskou fakultu putuje potřetí za sebou.

Přijímací řízení 2015 očima uchazeček

Letos se na obor Všeobecné lékařství na 2. LF UK hlásilo 2 062 zájemců. Šanci na přijetí měl přibližně každý osmý uchazeč. O průběhu přijímacího řízení hovoří budoucí studentky Vladimíra Kurucová a Anna-Marie Stejskalová.

Pro aktuality klikněte do svého rozcestníku

Abyste měli přehled o všech aktualitách své skupiny, klikněte do uživatelského rozcestníku na horní liště. Na titulní stránce se zobrazují jen nejvýznamnější oznámení.

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy je k dispozici zde.

Jakub Medal, student 4. ročníku všeobecného lékařství, strávil praktickou stáž v nemocnici v chorvatském Osijeku. Zaslal nám fotografie a článek o svých zkušenostech a zážitcích.

   ... číst dál

O kursu píše MUDr. Pavlína Piťhová (Interní klinika), jež se podílela na jeho přípravě a programu.

   ... číst dál

Nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

   ... číst dál

V Budapešti se ve dnech 19.–20. 6. konal 24th Meeting of European Society of Paediatric Clinical Research. Setkání je určeno k prezentacím výsledků práce doktorandů, kteří se věnují pediatrickým výzkumným tématům (klinickým i laboratorním). Pediatrickou kliniku reprezentovali MUDr. Václav Koucký, MUDr. Judith StoklasováMUDr. Hana Šedivá. Jejich sdělení byla vyhlášena mezi čtyřmi nejlepšími.

   ... číst dál

Vzhledem k tomu, že po zápisu studentů má fakulta kapacitu pro přijetí dalších studentů, využívá děkan fakulty svého práva podle čl. 17 Řádu přijímacího řízení Univerzity Karlovy v Praze a v rámci doplňovacího řízení posunuje bodovou hranici pro přijetí ke studiu u nabízených studijních programů.

   ... číst dál

2. lékařská fakulta UK zveřejňuje reprezentativní přehled otázek a správných odpovědí z písemné části přijímacího řízení pro přijetí ke studiu prvního ročníku akademického roku 2015/2016. Přehled je zveřejněn pro všechny studijní programy zabezpečované fakultou.

   ... číst dál

Během uplynulého prodlouženého víkendu došlo v nové budově teoretických ústavů zvané Žížala k havárii. Ze 4. patra až do přízemí protekla vinou poruchy voda. Vedení fakulty děkuje všem zaměstnancům, kteří uprostřed třídenního volna přišli pomoci s odstraňováním následků této nemilé události, i těm, kteří se nadále podílejí na zjišťování všech škod a jejich nápravě.

   ... číst dál

Výsledky přijímacího řízení do prvního ročníku všech studijních oborů na 2. lékařské fakultě UK v Praze.

   ... číst dál

V červnu se v Motole konala dvoutýdenní evropská radiologická škola. Zorganizoval ji přednosta Kliniky zobrazovacích metod prof. Miloslav Roček ve spolupráci s prof. Rainerem Rienmüllerem z Univerzitní nemocnice v Grazu. Cílem bylo zvýšit vědomosti zahraničních lékařů v oboru radiologie a seznámit účastníky s chodem Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol i provozem celé nemocnice.

   ... číst dál

Od roku 2013 uděluje 2. lékařská fakulta dvěma studentům či pracovníkům fakulty do věku 35 let Cenu Vlasty Adamové za vynikající práci v oboru onkologie a hematologie a Cenu Ervína Adama za vynikající práci preventivního významu pro zdraví populace. Nominace pro rok 2015 lze podávat do 15. září.

   ... číst dál
P Ú Č P N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
9
 
10
 
11
 
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 
Add to My Calendar

Publikační okénko

Molecular biology of testicular germ cell tumors: Unique features awaiting clinical application. Critical Reviews in Oncology/Hematology. IF: 4,637

prof. MUDr. Josef Veselka, CSc.

Long-term survival after alcohol septal ablation for hypertrophic obstructive cardiomyopathy: a comparison with general population. European Heart Journal. IF: 14.723