Volby do akademického senátu 2. LF UK

První kolo voleb se uskuteční ve dnech 31. října1. listopadu 2016, druhé 28. a 29. listopadu 2016.

#WhyWeDoScience

V sérii krátkých videí s vybranými mladými vědci představujeme excelentní vědecký výzkum na naší fakultě: Zuzana Nedelská

Zkusili jsme i buskovat

Hudební skupina studentů 2. lékařské fakulty Ježci podnikla dvoutýdenní turné po hospicích jižní Anglie.

Vzácná zkušenost: Frambu

Markéta Adamovičová, studentka 3. ročníku všeobecného lékařství, byla na letní stáži v táboře pro dospívající se vzácnými chorobami v norském Frambu. Píše esej a posílá fotografie.

Bylo vyhlášeno 14. kolo soutěže Grantové agentury Univerzity Karlovy (GAUK) na rok 2017. Přihlášky zasílejte do 7. listopadu 2016.

Úvodní díl volného seriálu. 13 vět, kterým se v šesťáku nevyhnete, sepsala Barbora Vakrmanová, studentka 6. ročníku všeobecného lékařství. Autorem ilustrace je Adam Kalina.

 

Pokud se vám zdá, že nový web Anatomického ústavu jako by z oka vypadl tomu fakultnímu, tak je to správně. Jedná se totiž o tzv. subweb, který přináší spoustu výhod pracovišti, fakultě, ale v první řadě studentům.

Fakulta začala v dubnu 2016 pilotně používat nové logo, nyní je poskytujeme fakultní veřejnosti ke stažení. Na finálním manuálu jednotného vizuálního stylu stále pracujeme.

Rozhovor s odcházejícím předsedou studentského spolku Motolák Václavem Heřmanem o období jeho předsednictví, dalších plánech a závislosti na kávě. Připravil Ondřej Lukáč.

Prof. Davidu Kachlíkovi předala profesorský dekret ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová 21. června 2016 ve Velké aule Karolina. Přečtěte si rozhovor s novým profesorem.

Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol v reportáži v Událostech ČT ze 4. října 2016. Při příležitosti 45. výročí založení kliniky představili motolští dětští neurologové nové metody umožňující úspěšně léčit i ty nejzávažnější případy.

Z důvodů rekonstrukce byl 30. dubna ukončen provoz posluchárenského bloku ve FN Motol. Od podzimu 2016 je navíc zahájeno vyklízení pavilonů A a B na Plzeňské. Značná část výuky tak musela být přesunuta do náhradních prostor. Které to jsou?

2. lékařská fakulta a IFMSA vypisují soutěž o nejlepší fotografie a eseje ze studijních a klinických stáží. Zúčastnit se může každý student 2. lékařské fakulty, který letos vycestoval. Soutěžní příspěvky se přijímají do 30. října 2016.

Drahomír Kolenčík, místopředseda studentské komory akademického senátu 2. lékařské fakulty, zve k senátním volbám a přibližuje úlohu akademického senátu. První kolo voleb se uskuteční ve dnech 31. 10. a 1. 11. 2016, druhé 28. a 29. 11. 2016.

Ministerstvo školství chce podpořit pedagogické a lékařské fakulty jednou miliardou korun. Cílem je navýšit počet absolventů lékařských fakult o 25 procent. Více v článku a komentáři děkana 2. LF UK prof. Komárka.

Etická komise UK řešila z podnětu rektora prof. Tomáše Zimy podezření na porušení etiky vědecké práce v souvislosti s podáváním autologních kmenových buněk pacientům s amyotrofickou laterální sklerózou (ALS).

P Ú Č P N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
 
 
 
 
 
9
 
10
 
 
12
 
 
14
 
 
16
 
17
 
 
 
 
 
22
 
23
 
 
25
 
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
Add to My Calendar

Publikační okénko

RNDr. Veronika Kanderová, Ph.D.

Kanderova V, Kuzilkova D, Stuchly J, Vaskova M, Brdicka T, Fiser K, Hrusak O, Lund-Johansen F, Kalina T. Molecular & Cellular Proteomics. 2016 Apr. IF: 5.912

MUDr. Jakub Honěk

Honěk J, Šefc L, Honěk T, Šrámek M, Horváth M, Veselka J. Canadian Journal of Cardiology. 2015 Aug. IF: 3.711