Výsledky volby kandidáta na funkci děkana

Prof. Vladimír Komárek získal podruhé důvěru akademického senátu.

Den otevřených dveří. Těšíme se na vás!

Poznamenejte si do diáře: Den otevřených dveří na 2. lékařské fakultě se koná v sobotu 13. ledna 2018.

Ceny Adamových 2017 uděleny

16. listopadu 2017 předal děkan každoroční ceny Adamových, a to Cenu Ervína Adama dr. Petře Laššuthové a Cenu Vlasty Adamové dr. Michaele Novákové. Podívejte se na fotografie z předávání.

Turecko s ochutnávkou všech dobrot

Studenti 4. ročníku Všeobecného lékařství Jan Doležal a Michaela Hrubá strávili letní stáž v turecké Burse. Píší esej a posílají fotografie.

0

Vzhledem k velmi úspěšným předchozím ročníkům, kdy jsme dvakrát získali první místo, nás v letošním roce čekala opět obhajoba vítězného postu. Zprávu o výsledcích píše dr. Květa Skálová.

0

Přes nepřízeň počasí v pátek uctily památku listopadových událostí let 1939 a 1989 tisíce lidí... Podívejte se na video.

0

K příležitosti letošního výročí 17. listopadu 1989 jsme se rozhodli připomenout předchozí dva významné 17. listopady v českých, respektive československých dějinách. Popravu 17. listopadu 1939 studentů, kteří se zúčastnili pohřbu zabitého Jana Opletala, hodlali připomenout studenti v listopadu 1968. Mimo jiné nepovolení jejich manifestace je přimělo k rozsáhlé stávce 19. až 21. listopadu 1968, jíž se jako medici zúčastnili prof. Vladimír Komárek a prof. Martin Bojar. Přečtěte si rozhovory, v nichž vzpomínají, jak léta 1967 až 1969 prožívali.

0

Prof. Martin Bojar byl jedním z vůdců studentské stávky v listopadu 1968, která proběhla jako protest proti sovětské okupaci namísto nepovoleného připomenutí smrti Jana Opletala 17. listopadu 1939. Zeptali jsme se ho, jak onu dobu prožíval.

0

Prof. Jan Lebl, přednosta Pediatrické kliniky, rozmlouval s Danielou Drtinovou v pořadu DVTV mj. o tom, že děti dospívají fyzicky mnohem dříve než mentálně. Z pohledu endokrinologa a pediatra se vyjádřil i k veganství.

 

0

Podívejte se na tabulku s pořadím jednotlivých předmětů v oboru Všeobecné lékařství. Odpovědi pracovišť na hodnocení se budou postupně objevovat zde.

0

Dr. Bedřich Binek a MUDr. Michal Rejchrt z 2. lékařské fakulty vytvořili zařízení sloužící k neurostimulaci pacientů trpících inkontinencí. Podrobnosti v tiskové zprávě Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy.

0

Podle žebříčku U.S. News Best Global Universities Ranking 2018 je nejlepší univerzitou v České republice Univerzita Karlova, a to na 196. místě z 1250 hodnocených univerzit; v Evropě je 85.

0

18. října proběhla schůze akademického senátu. Zápisky napsali Barbora VyhnánkováAdam Láznička, autorem ilustrací je dr. Adam Kalina.

0

Ve středu 25. října 2017 se udál další z tradičních fakultních koncertů, věnovaný prof. Josefu Kouteckému a jubilujícímu prof. Otto Hrodkovi, zahrálo Panochovo kvarteto. Přečtěte si reportáž Martina Vidličky a prohlédněte fotografie, kterými se uvádí nastupující fakultní fotograf Michal Hladík.

0

Jak vypadá den v životě děkana jedné z fakult Univerzity Karlovy a jaké je to v jeho kůži, poodhaluje nová rubrika časopisu iForum. Jako první přispěl děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy prof. Vladimír Komárek.

0

Přečtěte si reportáže studentů z letošního Freshers' Weeku, řetězu seznamovacích akcí a úvodních kurzů pro prváky studující v angličtině. V angličtině.

0

Student 5. ročníku Igor Odintsov využil nabídky organizátorů k volnému vstupu na konferenci. Své postřehy shrnul v reportáži. Jako bonus přinášíme záznam veršované přednášky doc. Ondřeje Hrušáka.

0

K 28. výročí 17. listopadu 1989 a Sametové revoluce jsme pro vás připravili malý kvíz faktů a zajímavostí, týkajících se průběhu Sametové revoluce a změn, které přinesla. Zároveň pod ním otevíráme diskusi, v níž se můžete třeba pochlubit, na kolik otázek jste znali správnou odpověď, anebo do ní přispět názorem, vzpomínkou či komentářem.

P Ú Č P N
 
 
 
 
 
4
 
5
 
 
 
 
 
 
11
 
12
 
 
14
 
 
 
 
18
 
19
 
 
 
 
 
 
25
 
26
 
 
 
 
 
 
 
 
Přidat do mého kalendáře

Publikační okénko

doc. MUDr. Miroslav Durila, Ph.D.

Lukas P, Durila M, Jonas J, Vymazal T. Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis. 2017 Jan. IF: 2.096

prof. MUDr. Josef Veselka, CSc.

Cooper RM, Raphael CE, Liebregts M, Anavekar NS, Veselka J. Canadian Journal of Cardiology. 2017 Oct. IF: 4.403