6. 5. 2014 Abych jen nekritizoval...

Rozhovor s novým děkanem Vladimírem Komárkem o jeho prioritách ve vedení fakulty.

Celý článek

 

16. 10. 2014

Anna Ledererová: V Petrohradu byl kaviár i na operačním sále

Anna Ledererová (4. ročník všeobecného lékařství) strávila srpen na stáži na Státní lékařské univerzitě I. P. Pavlova v Petrohradě – na katedře chirurgie. O zážitcích z pobytu se s námi podělila v krátké reportáži.

Celý článek

 

9. 10. 2014

Kristýna Potužníková: Na stáži v italské Ferraře

Kristýna Potužníková, která letos nastoupila do 6. ročníku všeobecného lékařství, strávila červenec na stáži na pediatrickém oddělení nemocnice ve Ferraře v Itálii. Poslala nám několik fotografií a zodpověděla několik otázek.

Celý článek

 

30. 9. 2014

Eliška Rusová: Na stáži v nemocnici na pláži

Eliška Rusová, která nyní nastupuje do 5. ročníku všeobecného lékařství, strávila srpen na stáži v makedonském Ohridu, v Ohridském centru pro léčbu a rehabilitaci kardiovaskulárních onemocnění. Podělila se s námi o svou zkušenost a zážitky v krátké reportáži a fotografiích.

Celý článek

 

Přípravný kurz k přijímacímu řízení pro uchazeče o studium na 2. LF UK v Praze

 
 

 

 

 

Publikační okénko

29. 9. 2014
IgA nefropatie: molekulární mechanismy onemocnění
IgA nephropathy: molecular mechanisms of the disease. Annual Review of Pathology: Mechanisms of Disease. IF: 25.794
 
23. 9. 2014
Použití alogenní transplantace hematopoetických kmenových buněk na základě minimální reziduální nemoci zlepšuje výsledky u dětí s relapsem akutní lymfoblastické leukémie ve skupině středního rizika
Use of allogeneic hematopoietic stem-cell transplantation based on minimal residual disease response improves outcomes for children with relapsed acute lymphoblastic leukemia in the intermediate-risk group. Journal of Clinical Oncology. IF: 18.038
 

Publikace 2. LF UK od začátku roku 2014

 

30. 9. 2014

Spánková deprivace začala v Dobronicích

Na přelomu prvního a druhého zářijového týdne proběhly ve sportovním a rekreačním areálu Univerzity Karlovy v Dobronicích u Bechyně dva turnusy tradiční sportovní a seznamovací akce pro studenty všeobecného lékařství a fyzioterapie, nově nastupující na 2. lékařskou fakultu. Přinášíme fotoreportáž.

Celý článek

 

23. 9. 2014

Barbora Honesová: Na stáži ve španělském Santanderu

Studentka 3. ročníku všeobecného lékařství Barbora Honesová nám zaslala několik fotografií ze svého studijního pobytu na Hospital Universitario San Marqués de Valdecilla v Santanderu ve Španělsku, kde se věnovala anesteziologii.

Celý článek

 

17. 9. 2014 aktualizováno 23. 9. 2014

Zemřel doktor Petr Příhoda

V noci na pondělí zemřel ve věku 75 let doktor Petr Příhoda, psychiatr, populární pedagog a dlouholetý přednosta Ústavu lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. lékařské fakulty. Znám byl i jako publicista, politický komentátor a někdejší disident. Pracoval mimo jiné pro Rádio Svobodná Evropa a Český rozhlas, počátkem 90. let byl tajemníkem a poradcem tehdejšího českého premiéra Petra Pitharta.

Celý článek