Proč studovat na naší fakultě?

Důvody, kvůli nimž si vybrat 2. lékařskou fakultu.

Připravte se s námi na přijímačky!

E-learningový přípravný kurz k přijímacímu řízení z biologie, chemie a fyziky pro uchazeče o studium na 2. lékařské fakultě zahájíme 22. února 2016.

Na Erasmu v Nîmes

Studentka 5. ročníku Ivana Lukášová píše o stáži na nejstarší lékařské fakultě západního světa.

Aktualizováno: Devátá kapitola. Studentka 5. ročníku Všeobecného lékařství Julia Bayer v listopadu absolvovala praktický předmět K10: stínovala lékaře, kterého si vybrala. Každý den psala blog, z něhož budeme každé pondělí a středu publikovat část. Ilustracemi přispěl Adam Kalina. Přečtěte si devátou kapitolu. V angličtině.

   ... číst dál

Dan Vích, student 5. ročníku, píše o stáži v norském Trondheimu.

   ... číst dál

Dne 25. 1. 2016 se pod záštitou děkana 2. LF UK Vladimíra Komárka a ředitele FN Motol Miloslava Ludvíka konalo mezioborové klinické sympozium na téma Spastická ruka. Přeplněný kinosál s více než stovkou posluchačů, precizně připravené a přednesené prezentace a živá diskuse ke každé přednášce jsou dokladem kvalitní spolupráce mezi chirurgy, rehabilitačními lékaři, fyzioterapeuty a neurology v rámci FN Motol a 2. LF UK.

   ... číst dál

Editor webu 2. lékařské fakulty dr. Petr Andreas strávil na přelomu listopadu a prosince týden a půl v Oddělení komunikace a marketingu na Northumbria University v Newcastlu. Přečtěte si esej, kterou napsal o svých zkušenostech a zážitcích.

   ... číst dál

Skupina CLIP – genomika pořádala 27.–28. ledna 2015 kurz s názvem Sekvenování nové generace – analýza dat. Po velkém zájmu o stejnojmenný kurz pořádaný skupinou CLIP v listopadu 2015 byla navýšena jeho kapacita, a tak se lednového opakování kurzu mohlo zúčastnit téměř 80 posluchačů, mezi nimi i dva profesoři genetiky.

   ... číst dál

Dlouhodobý záměr 2. LF UK na období 2016–2020

Děkan 2. LF UK, prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., podepsal akademickým senátem schválený, kolegiem děkana a vědeckou radou 2. LF UK projednaný, dlouhodobý záměr 2. lékařské fakulty UK na období 2016–2020.

   ... číst dál

Doc. David Kachlík je od 1. října 2015 novým vedoucím Anatomického ústavu 2. LF UK. Představujeme ho v krátkém rozhovoru.

   ... číst dál

V sobotu 16. ledna přivítala 2. lékařská fakulta zájemce u studium na dni otevřených dveří. Přečtěte si a prohlédněte fotoreportáž. Všem návštěvníkům děkujeme za zájem studovat na 2. lékařské fakultě a přejeme jim hodně štěstí při přijímacím řízení!

   ... číst dál

V rámci projektu VIAL (Vývojový inkubátor funkčních analýz) 2. lékařská fakulta UK v čele s děkanem prof. Vladimírem Komárkem slavnostně otevřela novou laboratoř s nejnovější technikou pro experimenty zlepšující diagnostiku vzácných život ohrožujících geneticky podmíněných chorob, dětských nádorů nebo leukemií. „Nejde nám o vědu jen z důvodu naší zvědavosti. V popředí všeho je pacient, možnost rychle přenášet znalosti mezi laboratoří a klinikou,“ říká vedoucí laboratoře VIAL dr. Michal Malina z Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Více ve videoreportáži.

   ... číst dál

Rozhovor s Pavlou Tichou, studentkou 6. ročníku všeobecného lékařství, jež zároveň studuje hru na klavír. O hudbě, plastické chirurgii i stážích v zahraničí. Rozhovor připravil Ondřej Lukáč ze 4. ročníku.

   ... číst dál

Členové kolegia děkana 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se setkali dne 23. 11. 2015 s prof. MUDr. Evou Sykovou, DrSc., a vyslechli její argumenty podporující stanovisko Rady Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., jehož je ředitelkou, i další informace k podávání kmenových buněk...

   ... číst dál
P Ú Č P N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
 
 
 
 
20
 
21
 
22
 
 
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 
 
 
 
Add to My Calendar

Publikační okénko

MUDr. Vlastimil Šulc

Statistical SPECT processing in MRI-negative epilepsy surgery. Neurology. IF: 8.303

doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.

Impact of Anti-Tumor Necrosis Factor Alpha Antibodies Administered to Pregnant Women With Inflammatory Bowel Disease on Long-term Outcome of Exposed Children. Inflammatory Bowel Diseases. IF: 5.475