Studium na Druhé lékařské. Jak na to?

Přijímačky se blíží. Seznamte se s našimi studijními programy, přípravnými kurzy a postupem, jak podat přihlášku.

Připravte se s námi na přijímačky!

E-learningový přípravný kurz k přijímacímu řízení z biologie, chemie a fyziky pro uchazeče o studium na 2. lékařské fakultě zahájíme 28. ledna 2018. Přihlašujte se elektronicky.

Každá budova byla postavena...

... díky štědrosti rodin nebo jednotlivců. Marie Slavíková, studentka 6. ročníku ročníku Všeobecného lékařství, strávila letní stáž v Haifě v Izraeli. Píše esej a posílá fotografie.

Medici odpovídají, proč si vybrali Druhou lékařskou

Menší kolektiv, osobní přístup, pediatrické obory...

0

Na lednové události 1969 vzpomíná tehdejší student medicíny, dnešní děkan 2. lékařské fakulty, prof. Vladimír Komárek.

0

Neměli jste možnost podívat se 12. ledna osobně do Motola? Podívejte se na videozáznam a fotogalerii, které přinášíme jako první část ohlédnutí za letošním dnem otevřených dveří.

0

16. ledna jsme si připomněli 50 let od sebeobětování Jana Palacha, zástupci Univerzity Karlovy odhalili v Karolinu pamětní dlaždici. Přetiskujeme projev Daniely Čechové, zástupkyně studentů.

0

Deska byla dnes odhalena na nádvoří Karolina. Připomíná významný čin studenta Filozofické fakulty UK Jana Palacha, který provedl jako protest proti lhostejnosti k okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy.

0

Student 4. ročníku Všeobecného lékařství Martin Vidlička píše povídkovou reportáž o letošním dni otevřených dveří. Líčí v ní akci z pohledu absolventa, který vzpomíná, jak poprvé navštívil fakultu coby uchazeč...

0

Výzkumné centrum EPIREC funguje nově od ledna 2019. V multioborových týmech zde pracují vedle lékařů také vědci z 2. LF UK a Fyziologického ústavu AV ČR a odborníci z Fakulty elektrotechnické ČVUT.

0

Přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a a FN Motol hovořil o léčbě dysplázie kyčlí a práci ortopeda. Česká televize 14. 1. 2019.

0

Proděkan pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti prof. Petr Marusič se zamýšlí nad letošními výsledky studentského hodnocení výuky.

0

V akademickém roce 2017/2018 probíhala studentská anketa nově ve Studijním informačním systému (SIS)...

0

The second edition of our international course in Paediatric Endocrinology and Diabetes Education took place at the Second Faculty's Department of Paediatrics. Read what participants had to say about the programme.

0

28. listopadu promluvil před zcela naplněnou Velkou posluchárnou o své životní cestě světoznámý plastický chirurg prof. Bohdan Pomahač. Přinášíme videozáznam, fotogalerii a krátké shrnutí od hlavní organizátorky Anny-Marie Stejskalové.

0

Prof. Jan Trka je čerstvým laureátem Ceny ministerstva školství za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Čeho ve své práci si váží a kam směřuje? Nejen o tom je následující rozhovor.

P Ú Č P N
 
 
 
 
4
 
5
 
6
 
 
8
 
 
 
 
 
13
 
 
 
 
 
 
19
 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přidat do mého kalendáře

Publikační okénko

Koucky, V; Skalicka, V; Pohunek, P. European Respiratory Journal. 2018 Aug 2. IF: 12.242

Hrusak, O; de Haas, V; Stancikova, J; Vakrmanova, B; Janotova, I; Mejstrikova, E; Capek, V; Trka, J; Zaliova, M; Luks, A; Bleckmann, K; Moricke, A; Irving, J; Konatkowska, B; Alexander, TB; Inaba, H; Schmiegelow, K; Stokley, S; Zemanova, Z; Moorman, AV; Rossi, JG; Felice, MS; Dalla-Pozza, L; Morales, J; Dworzak, M; Buldini, B; Basso, G; Campbell, M; Cabrera, ME; Marinov, N; Elitzur, S; Izraeli, S; Luria, D; Feuerstein, T; Kolenova, A; Svec, P; Kreminska, O; Rabin, KR; Polychronopoulou, S; da Costa, E; Marquart, HV; Kattamis, A; Ratei, R; Reinhardt, D; Choi, JK; Schrappe, M; Stary, J. Blood. 2018 Jul 19. IF: 15.132