6. 5. 2014 Abych jen nekritizoval...

Rozhovor s novým děkanem Vladimírem Komárkem o jeho prioritách ve vedení fakulty.

Celý článek

 

23. 7. 2014

Motolská dětská pneumologie úspěšná na mezinárodním kongresu dětské pneumologie

V červnu se již potřinácté konal mezinárodní kongres dětské pneumologie. Místem konání byly pro tento rok zvoleny belgické Brugy.

Celý článek

 

18. 7. 2014

Kardiologická klinika má dva nové docenty

Na letošním prvním zasedání vědecké rady 2. LF UK úspěšně prošli habilitačním řízením dr. Lucie Riedlbauchová a dr. Petr Hájek, kolegové z Kardiologické kliniky. O tom, proč si vybrala právě kardiologii, co jí přináší vědecká práce a jaké je stát na druhé straně lavic posluchárny, jsme si povídali s čerstvě jmenovanou docentkou Riedlbauchovou.

Celý článek

 
 

 

 

Publikační okénko

28. 7. 2014
Ovlivnění produkce oxidu dusnatého tetrahydrobiopterinem při chronické hypoxii
Chronic hypoxia inhibits tetrahydrobiopterin-induced NO production in rat lungs. Respiratory Physiology & Neurobiology. IF: 2.051
 
18. 7. 2014
Srovnání dvou typů monitorace energetického výdeje s nepřímou kalorimetrií u pacientů s diebetem I. a II. typu
Validation of physical activity monitors in individuals with diabetes: energy expenditure estimation by the multisensor SenseWear Armband Pro3 and the step counter Omron HJ-720 against indirect calorimetry during walking. Diabetes Technology & Therapeutics. IF: 2.205
 

Publikace 2. LF UK od začátku roku 2014

 

10. 7. 2014

Motolský parník 2014: fotoohlédnutí

Motolský parník, na jehož palubě mohli letošní absolventi, ale i další studenti, pedagogové (včetně děkana současného i minulého) a přátelé 2. LF UK oslavit konec studia či školního roku, vyplul poslední červnové úterý z přístaviště Na Františku.

Celý článek

 

9. 7. 2014

Informace o průběhu přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení do prvního ročníku všech studijních oborů na 2. lékařské fakultě UK v Praze.

Celý článek

 

2. 7. 2014

O čem se mluví... v senátu

Akademické senáty byly obnoveny po sametové revoluci a stále hledají svoji roli. Diskuse o tom, co má senát, ať univerzitní nebo fakultní, dělat, je vždy součástí tohoto hledání.

Celý článek