6. 5. 2014 Abych jen nekritizoval...

Rozhovor s novým děkanem Vladimírem Komárkem o jeho prioritách ve vedení fakulty.

Celý článek

 

17. 9. 2014 aktualizováno 22. 9. 2014

Zemřel doktor Petr Příhoda

V noci na pondělí zemřel ve věku 75 let doktor Petr Příhoda, psychiatr, populární pedagog a dlouholetý přednosta Ústavu lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. lékařské fakulty. Znám byl i jako publicista, politický komentátor a někdejší disident. Pracoval mimo jiné pro Rádio Svobodná Evropa a Český rozhlas, počátkem 90. let byl tajemníkem a poradcem tehdejšího českého premiéra Petra Pitharta.

Celý článek

 

19. 9. 2014

Cena pro dr. Malinu

Cena České pediatrické společnosti ČLS JEP za vědeckou činnost a publikační aktivitu mladých pediatrů do 35 let se uděluje jednou za dva roky při příležitosti konání celostátního kongresu ČPS, který probíhá v těchto dnech. Letos ji obdržel MUDr. Michal Malina, Ph.D., z Pediatrické kliniky naší fakulty.

Celý článek

 
 

 

 

 

Publikační okénko

23. 9. 2014
Použití alogenní transplantace hematopoetických kmenových buněk na základě minimální reziduální nemoci zlepšuje výsledky u dětí s relapsem akutní lymfoblastické leukémie ve skupině středního rizika
Use of allogeneic hematopoietic stem-cell transplantation based on minimal residual disease response improves outcomes for children with relapsed acute lymphoblastic leukemia in the intermediate-risk group. Journal of Clinical Oncology. IF: 18.038
 
1. 9. 2014
Pacientka s 0.45 Mb de novo delecí 2p16.1: role genů BCL11A, PAPOLG, REL, a FLJ16341 u mikrodelečního syndromu 2p15-p16.1
A patient with de novo 0.45 Mb deletion of 2p16.1: the role of BCL11A, PAPOLG, REL, and FLJ16341 in the 2p15-p16.1 microdeletion syndrome. American Journal of Medical Genetics Part A. IF: 2.304
 

Publikace 2. LF UK od začátku roku 2014

 

19. 9. 2014

Placené jazykové kurzy

Nabídka placených jazykových kurzů na Ústavu jazyků 2. LF UK pro ak. rok 2014/15.

Celý článek

 

8. 9. 2014

Róbert Roland: Na stáži v Německu

Student 5. ročníku všeobecného lékařství Róbert Roland měl, stejně jako mnoho dalších studentů naší fakulty, letos v létě možnost vydat se na měsíční IFMSA stáž do zahraničí. Vybral si Německo a červenec strávil na kardiologickém oddělení Sana Klinikum Lichtenberg v Berlíně.

Celý článek