#WhyWeDoScience

V sérii krátkých videí s vybranými mladými vědci představujeme excelentní vědecký výzkum na naší fakultě: Tomáš Kalina

Fotostřípky z Dobronic 2016

První turnus letošního seznamovacího kurzu pro prváky ve fotografiích Petra Andrease a Barbory Vakrmanové.

Zkusili jsme i buskovat

Hudební skupina studentů 2. lékařské fakulty Ježci podnikla dvoutýdenní turné po hospicích jižní Anglie.

Everybody Knew Our Names

Irene Santo, studentka 5. ročníku všeobecného lékařství, v létě stážovala v nemocnici v mexické Cuernavace. Píše esej a posílá fotografie. V angličtině.

Drahomír Kolenčík, místopředseda studentské komory akademického senátu 2. lékařské fakulty, zve k senátním volbám a přibližuje úlohu akademického senátu. První kolo voleb se uskuteční ve dnech 31. 10. a 1. 11. 2016, druhé 28. a 29. 11. 2016.

Ministerstvo školství chce podpořit pedagogické a lékařské fakulty jednou miliardou korun. Cílem je navýšit počet absolventů lékařských fakult o 25 procent. Více v článku a komentáři děkana 2. LF UK prof. Komárka.

První kolo voleb se uskuteční ve dnech 31. 10. a 1. 11. 2016, druhé 28. a 29. 11. 2016.

 

 

Přinášíme informace o vyhlášení nového programu institucionální podpory excelence (IPE),  jehož cílem je udržet na 2. LF UK špičkové výzkumné týmy složené z absolventů doktorského studia a mladých samostatných vědců. Termíny podávání žádostí: do 15. 10. 2016, resp. do 15. 11. 2016 (2. kolo).

Pavel Tatíček, student 3. ročníku všeobecného lékařství, který se vrátil z klinické stáže v Ománu do Prahy, navazuje na své články.

Laparoskopie je pro svou šetrnost stále vyhledávanější operační metodou. Přesto se studenti medicíny při studiu k těmto praktikám prakticky nedostanou. Trojice mediků Nikol Gabrielová, Antonín HaluzaVojtěch Kunc se to rozhodla změnit.

Studentský spolek Motolák, který organizuje Buddy Program pro přijíždějící Erasmus studenty, hledá nové zájemce! Co obnáší být Buddy? Co můžete získat, když se do programu zapojíte? Čtěte dále.

Na „prváckých Dobronicích" se noví studenti poprvé setkávají s fakultou i mezi sebou. Zeptali jsme se, proč se rozhodli studovat medicínu, proč na Druhé lékařské a na jejich první dojmy. Video.

Přinášíme tři pohledy nových studentů – nastupujících prváků na letošní prvácké Dobronice. Přečtěte si texty Richarda Bočka, Miriam Hvizdošové a Alžbety Šantové.

V akademickém roce 2016/2017 bude zápis volitelných předmětů probíhat pro všechny studenty stejně, bez ohledu na prospěch. Proč se po několika letech mění systém, v němž se přihlíželo k průměru známek, vysvětluje prof. Roman Kodet, proděkan pro studium.

Imatrikulace je slavnostní přijetí nových studentů do akademické obce vysoké školy... Přečtěte si o jejím smyslu a zajímavostech.

Zajímavost odjinud: Průkopnická práce na syntetických orgánech pro transplantace udělala z Paola Macchiariniho jednoho z nejznámějších lékařů na světě. Část jeho akademického výzkumu je ale nyní považována za zavádějící a většina pacientů, kteří dostali revoluční léčbu, zemřela. Kde se stala chyba? Čtěte na webu BBC.

Elektronický zápis bude probíhat v termínu od 1. 9.  2016 do 2. 10. 2016.

Etická komise UK řešila z podnětu rektora prof. Tomáše Zimy podezření na porušení etiky vědecké práce v souvislosti s podáváním autologních kmenových buněk pacientům s amyotrofickou laterální sklerózou (ALS).

Publikační okénko

RNDr. Markéta Kalinová, Ph.D.

Kalinova M, Fronkova E, Klener P, Forsterova K, Lokvenc M, Mejstrikova E, Belada D, Mocikova H, Trneny M, Kodet R, Trka J. British Journal of Haematology. 2015 Apr. IF: 4.7

MUDr. Cyril Štěchovský

Štěchovský C, Hájek P, Cipro Š, Veselka J. International Journal of Cardiology. 2015 Mar 1. IF: 4.036