Kam míří po promoci čerství absolventi

Kam nastupují? Kdy si vybrali obor? Shodují se jejich plány s představami z počátku studia?

Proč studovat na Druhé lékařské?

Kolektiv, atmosféra, nebo je to prostě pojem? Medici z Kajetánky odpovídají, proč se rozhodli pro Motol.

#WhyWeDoScience

V sérii krátkých videí s vybranými mladými vědci představujeme excelentní vědecký výzkum na naší fakultě: Miroslava Hančárová

Seznamte se se studentskými spolky

Na Druhé lékařské vyvíjejí činnost studentské spolky, které dávají životu a studiu na fakultě další pestrý rozměr. Co přesně dělají a jak se stát jejich členem?

Vzhledem k tomu, že po zápisu studentů má fakulta kapacitu pro přijetí dalších studentů, využívá děkan fakulty svého práva podle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy a v rámci doplňovacího řízení posunuje bodovou hranici pro přijetí ke studiu u nabízených studijních programů.

Dne 30. 6. 2017 proběhlo zasedání Hlavní přijímací komise, čímž bylo ukončeno přijímací řízení na 2. LF UK v českém jazyce na magisterský obor Všeobecné lékařství, bakalářský i navazující magisterský obor Fyzioterapie a bakalářský obor Všeobecná sestra.

Přečtěte si o přípravě a plánovaném průběhu letošních voleb kandidáta na děkana fakulty.

Přečtěte si čtyři proslovy, které zazněly v průběhu letošních promocí. Slova plná díků, vzpomínek, nostalgie z toho, co končí, i těšení se na budoucnost... Všem autorům, kteří své texty poskytli ke zveřejnění, děkujeme.

90. díl pořadu Slavní neznámí, v němž internetová televize Stream.cz představuje osobnosti, které ve svém oboru dosáhly mnohem více, než je obvyklé, je věnován prof. Janu Starému, přednostovi Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol.

První červencový týden probíhaly na naší fakultě zápisy nově přijatých studentů. Proč si vybrali právě 2. lékařskou? Hlásili se i jinam? Ptal se Adam Láznička.

V týdnu od 10. července probíhají promoce letošních absolventů 2. lékařské fakulty. Přinášíme několik aktuálních fotek a všem moc gratulujeme!

Studium na medicíně je oproti střední škole pochopitelně náročnější. Čas na setkání se spolužáky na některé z akcí, které pořádají (nejen) studentské spolky Motolák a IFMSA, se ale najde vždy. Co byste během roku určitě neměli zmeškat?

Prezident Miloš Zeman podepsal 19. června jmenovací dekrety prof. Ondřeji Cinkovi (Pediatrická klinika), prof. Zdeňku Šumníkovi (Pediatrická klinika) a prof. Pavlu Dřevínkovi (Ústav lékařské mikrobiologie). Dne 23. června jim je předal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Milan Štech. Krátké rozhovory s novými profesory připravujeme.

Fakultní tým ve složení Miroslav Keselica, Gabriela Holubová a Tereza Dočekalová obsadil druhé místo v mezinárodní záchranářské soutěži Rallye Rejvíz. Více v reportáži M. Keselici.

Jak hodnotí svoji pracovní zkušenost? Splnila práce jejich čekávání? V čem vidí největší změnu oproti studiu? Pět medailonků, pět různých oborů a zkušeností. Sestavila Barbora Vakrmanová.

Student fyzioterapie ze Slippery Rock University Devin Kielur absolvoval na jaře stáž na 2. lékařské fakultě. Napsal o své zkušenosti esej, kterou publikujeme spolu s fotografiemi ze sportovní akce pro pacienty s roztroušenou sklerózou, MaRS 2017. V angličtině.

Aktualizováno. Z další generace mediků 2. lékařské fakulty se v těchto dnech stávají lékaři. Někteří z nich se s námi podělili o radost z úspěšně složené poslední státnice prostřednictvím fotek. Všem novým lékařkám a lékařům gratulujeme!

Díky podpoře Nadace ČEZ se podařilo dokončit 2. díl filmu ve 3D projekci, který bude sloužit při pregraduální výuce fyzioterapie a medicíny na 2. LF UK a pro postgraduální vzdělávání lékařů a fyzioterapeutů.

Studentka 4. ročníku Ester Bartl je iniciátorkou a hlavní organizátorkou vzdělávací mobilní aplikace Memorix Anatomy QUIZ. Přečtěte si rozhovor o aplikaci a jejím vzniku.

7. června proběhla schůze akademického senátu. Zápisky píše Barbora Vyhnánková, ilustrace dr. Adam Kalina.

A graduate of the Second Faculty of Medicine, Dr. Sugitha Sureshkumar, writes an essay about her experiences from Prague and many renowned hospitals in the United Kingdom and the world – with genuine gratitude to the Second Faculty, she adds.

Program Všeobecné lékařství v anglickém jazyce, který zajišťuje 2. lékařská fakulta, získal akreditaci u prestižní Medical Board of California. Uznání programu výrazně zjednodušuje mezinárodním absolventům 2. lékařské fakulty pracovat ve Spojených státech amerických.

Na stránce Jednotný vizuální styl se můžete seznámit s novým fakultním logomanuálem a stahovat a využívat prvky nového vizuálního stylu: hlavičkové papíry, loga a vizitky. Na dalších prvcích pracujeme.

Publikační okénko

Ing. Lukáš Rambousek, Ph.D.

Rambousek L, Kleteckova L, Kubesova A, Jirak D, Vales K, Fritschy JM. Neuropharmacology. 2016 Jun. IF: 4.936

MUDr. Edita Kabíčková, Ph.D.

Kovács G, Wachtel AE, Basharova EV, Spinelli T, Nicolas P, Kabickova E. Lancet Oncology. 2016 Mar. IF: 26.509