Úřední deska

Harmonogram akademického roku 2019/2020 byl stanoven opatřením děkana č.5/2019 a je dostupný na webu fakulty.

28. 5. 2019

10. 6., 12. 6. a 14. 6. 2019

20. 5.  – 24. 6. 2019

10.–12. 6. 2019

10.–14. 6. 2019

19.–21. 11. 2018, 28. 1., 4.–6. 2., 1.–3. 4., 8. 4. a 10.–12. 6. 2019

Uveřejněno v SIS.