Magnetická rezonanční spektroskopie jako nástroj rozpoznání kumulace amyloidu v mozku osob s vysokým rizikem rozvoje klinické Alzheimerovy choroby

1H-MRS metabolites and rate of β-amyloid accumulation on serial PET in clinically normal adults.

Nedelska Z, Przybelski SA, Lesnick TG, Schwarz CG, Lowe VJ, Machulda MM, Kremers WK, Mielke MM, Roberts RO, Boeve BF, Knopman DS, Petersen RC, Jack CR Jr, Kantarci K. Neurology. 2017 Sep 26;89(13):1391–1399. doi: 10.1212/WNL.0000000000004421. Epub 2017 Aug 25. IF: 7.592

MUDr. Zuzana Nedelská

Publikaci představuje první autorka MUDr. Zuzana NedelskáNeurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Protein amyloid-beta je významný hráč v patofyziologii Alzheimerovy choroby (ACH), která může vyústit v Alzheimerovu demenci. Amyloid se nachází v mozcích až přibližně 30 procent zatím klinicky zdravých (nepostižených) starších dospělých. Část z nich časem rozvine klinické změny ve smyslu ACH, část ale zůstane normální i přes iniciálně zvýšenou hladinu amyloidu. Kritické pro to, kdo s amyloidem později onemocní na ACH, je pravděpodobně progresivní a poměrně rychlé shromažďování amyloidu. Tuto progresi lze poznat např. opakovaným PET vyšetřením mozku s amyloidovým ligandem. Vyšetření je ale poměrně nákladné, a u osob s rizikem rozvoje nemoci není zatím hrazené pojišťovnou (ta amyloidový PET zaplatí jako konfirmaci již rozvinuté diagnózy ACH nebo diferenciální diagnostiky ACH). Málo kliniků a vědců má k dispozici longitudinální amyloidová data u zatím nepostižených osob. Náš tým využil excelentní zdroj osob s těmito longitudinálními daty, kteří měli navíc vstupní standardní MRI vyšetření mozku, včetně tzv. magnetické rezonanční spektroskopie. MR spektroskopie je neinvazivní metoda měřící hladiny různých buněčných a membránových metabolitů v mozku. MR spektroskopii provedenou jedinkrát v rámci vstupního klinického vyšetření participantů jsme využili jako možný prediktor budoucího progresivního shromažďování amyloidu v mozku. Povedlo se nám prokázat, že konkrétní metabolity v rámci vstupního MR vyšetření jsou významně asociovány s rychlejším, resp. pomalejším shromažďováním amyloidu v mozku u zatím nepostižených osob. Navíc jsme ukázali, že zatím klinicky nepostižení nosiči APOEe4 genotypu, což je významný gen pro sporadickou formu ACH, kumulují amyloid v mozku mnohem rychleji než ti, co APOEe4 nemají. Souhrnně naše výsledky ukazují zaprvé to, že dostupné a levné vyšetření MR spektroskopie mozku může identifikovat osoby s rizikem kritické kumulace amyloidu v mozku předtím, než rozvinou klinické příznaky, a zadruhé, že APOEe4 nosiči opravdu kumulují amyloid rychleji. Tyto závěry mohou pomoct v přípravě klinických studií zaměřených na redukci amyloidu výběrem vhodných kandidátů a monitorováním účinku antiamyloidových sloučenin.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28842444

Vydáno: 11. 6. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková