Významné publikace fakulty

Sekce obsahuje výběr z impaktovaných publikací fakulty od roku 2006 do současnosti. Výběr provádí redakční rada fakultního webu pod vedením proděkana pro vědu a výzkum prof. Jana Trky na základě několika kritérií, zejména IF a podílu autorů z 2. LF UK. Prostřednictvím Publikačního okénka chceme upozornit akademickou obec na významnější publikace, které vyšly u nás na fakultě, a blíže představit vědecké úspěchy jednotlivých pracovišť.

doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.

Impact of Anti-Tumor Necrosis Factor Alpha Antibodies Administered to Pregnant Women With Inflammatory Bowel Disease on Long-term Outcome of Exposed Children. Inflammatory Bowel Diseases. IF: 5.475

Mgr. Jana Drábová

A 15 Mb large paracentric chromosome 21 inversion identified in Czech population through a pair of flanking duplications. Molecular Cytogenetics. IF: 2.662

prof. MUDr. Anna Šedivá, DrSc.

Decreased dendritic cell numbers but increased TLR9-mediated interferon-alpha production in first degree relatives of type 1 diabetes patients. Clinical Immunology. IF: 3.992

RNDr. Petra Dušátková, Ph.D.

Lessons from whole-exome sequencing in MODYX families. Diabetes Research and Clinical Practice. IF: 2.536

Mgr. Zuzana Mušová

A Novel Frameshift Mutation in the AFG3L2 Gene in a Patient with Spinocerebellar Ataxia. Cerebellum. IF: 2.864

Mgr. Jana Sklenářová (Labiková)

The cytokine production of peripheral blood mononuclear cells reflects the autoantibody profile of patients suffering from type 1 diabetes. Cytokine. IF: 2.874

MUDr. Adam Klocperk

Helios Expression in T-regulatory Cells in Patients with di George Syndrome.Journal of Clinical Immunology. IF:2.654

MUDr. Katarína Beránková, Ph.D.

Structural changes in the bronchial mucosa of young children at risk of developing asthma. Pediatric Allergy and Immunology. IF: 3.612

prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.

Functionalized nanofibers as drug-delivery systems for osteochondral regeneration. Nanomedicine (Lond). IF: 5.824

PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D.

High hydrostatic pressure induces immunogenic cell death in human tumor cells. International Journal of Cancer. IF: 5.007

Stránky