Pracoviště děkanátu

Organizační schéma děkanátu

Organizační schéma fakulty
 

Děkan fakulty, tajemnice fakulty

děkan fakulty  
tajemnice fakulty 22443 5802, 5803

Sekretariát děkanátu

funkce jméno (e-mail) telefon
asistentka děkana 22443 5800, 5801
sekretářka děkanátu 22443 5802, 5803
elektronická spisová služba 22443 5890 
rozmnožovna a podatelna 22443 5827
řidič, zásobovač Tomáš Vydra 257296 729
technik BOZP a PO 776 130824
právník fakulty 22443 5812

Studijní oddělení

funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí 22443 5830
I.–III. ročník Všeobecné lékařství, bakalářské studium: Všeobecná sestraI.–III. ročník Všeobecné lékařství, bakalářské studium: Všeobecná sestra 22443 5831
IV.–VI. ročník Všeobecné lékařství, bakalářské studium: Fyzioterapie, navazující magisterské studium: Fyzioterapie 22443 5835
referentka pro studium v anglickém jazyce 22443 5833
referentka pro Univerzitu třetího věku 22443 5827
správa SIS 22443 5870

Oddělení pro vědu a výzkum

funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí 22443 5828
grantové projekty 22443 5839
grantové projekty 22443 5829
projekty OP VVV 22443 5858
transfer technologií 22443 5818

Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí

funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí 22443 5836
referentka pro Ph.D. studium 22443 5836
Erasmus a mobilita studentů a zaměstnanců 22443 5810

Personální a mzdové oddělení

funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí 22443 5825
personalistka, mzdová účetní 22443 5811
personalistka, mzdová účetní Nela Soukupová 22443 5832
podpora vědecké rady, personální administrativa 22443 5850
personální administrativa  

Ekonomické oddělení

funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí 22443 5821
hlavní účetní 22443 5821
účtárna 22443 5822
účtárna 22443 5804
likvidace faktur 22443 5838
správa majetku 22443 5823
pokladna 22443 5824
veřejné zakázky a registr smluv 22443 5826

Oddělení pro web a média

funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí 22443 5929
editor webových stránek 22443 5851
fotograf, tiskové práce 22443 5899
objednávky, faktury, kopírování 22443 5895

Oddělení investiční výstavby

funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí 257 296 670

Oddělení specializačního vzdělávání

funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí 22443 5855
referentka specializačního vzdělávání 22443 5856
referentka specializačního vzdělávání 22443 5857
referentka specializačního vzdělávání 22443 5857

Oddělení technické podpory

funkce jméno (e-mail) telefon
  dispečink VS 22443 9131
  HOTLINE – posluchárny Motol 774 151 098
vedoucí 22443 5859
technik 22443 5834
technik 22443 5834

Kde nás najdete

Vydáno: 27. 11. 2014 / Poslední aktualizace: 11. 4. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Ingrid Vargová