Archiv

0
Studenti naší fakulty jsou srdečně zváni k  aktivní i pasivní účasti na V. odborném setkání studentů lékařských fakult, které se uskuteční dne 4. 10. 2018 v Ostravě. Pořádá Lékařská fakulta Ostravské univerzity.
 
0

Studentka 5. ročníku Barbora Adlerová strávila letní stáž v nemocnici Al-Makassed na Olivové hoře v Palestině. Píše esej a posílá fotografie.

0

Seminář seznámí studenty s možnostmi financování krátkodobých výjezdů na partnerské univerzity... 1. října 2018, Zelená posluchárna RUK, podrobnosti na Facebooku.

0

Financování vysokých škol. Podrobnosti ve zprávě ČTK z 18. 9. 2018.

0

Obsazenost termínů zkoušky pro doktorandy v ak. roce 2018/19.

0

5. října 2018 od 13 do 15 hodin v Modré posluchárně v Celetné 20

0

Vedoucí Výukového pracoviště praktického lékařství 2. LF UK vystoupil ve videoreportáži iDNES (13. 9. 2018).

0

Studentka 4. ročníku Všeobecného lékařství Tereza Racková strávila letní stáž CEEPUS v Sarajevu. Píše esej a posílá fotografie.

Stránky