Archiv

0

Rodina z Prahy – západ (Hradišťko) hledá formou placené brigády medika nebo medičku jako pečovatele/asistenta pro syna s dětskou mozkovou obrnou a epilepsií. Chlapec je pacientem Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol.

0

Srdečně vás zveme na prázdninové semináře knihovny.

0

Od 23. 7. 2018 do 3. 8. 2018 bude pokladna otevřena v úterý a čtvrtek od 10.00 do 12.00.

0

Od roku 2013 uděluje 2. lékařská fakulta dvěma studentům či pracovníkům fakulty do věku 35 let za vynikající práci Cenu Vlasty Adamové a Cenu Ervína Adama. Nominace pro rok 2018 lze podávat do 1. října.

0

Rozhovor s dr. Eduardem Kočárkem, dalším z pěti letošních držitelů titulu Učitel roku 2017, připravil Adam Láznička. Ocenění uděluje každoročně děkan fakulty na základě vynikajících výsledků ve studentské anketě za příslušný akademický rok.

0

Prof. MUDr. Jiří Charvát z Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol informuje o účasti na mezinárodním kongresu WoCoVa o cévních vstupech.

0

Dr. Klára Roženková je jednou z čerstvých absolventek doktorského studia. Přečtěte si rozhovor o tom, jak jím procházela.

0

Dr. Petra Zimolová z Kardiologické kliniky 2. LF UK a FNM byla hostem Lucie Výborné na Radiožurnálu ČRo (8. 7. 2018).

0

Diskusi přednostky Onkologické kliniky 2. LF UK a FNM a předsedkyně České onkologické společnosti s předsedou Společnosti psychosomatické medicíny sledujte v DVTV (9. 7. 2018).

Stránky