Archiv

0

Centrum úrazové prevence pořádá v pondělí 18. 12. od 13.00 seminář zaměřený na problematiku úrazů dětí v jezdeckém sportu (nejedná se o profesionální jezdectví, ale o volnočasovou aktivitu).

0

Reportáž o připomínce 17. listopadu na tradičním místě píše Drahomír Kolenčík, organizátor a člen akademických senátů 2. lékařské fakulty a Univerzity Karlovy.

0

Student 4. ročníku Všeobecného lékařství Vilém Navrátil strávil semestrální stáž na univerzitě v Clermont Ferrand ve Francii. Píše esej a posílá fotografie.

0

Plný provoz děkanátu bude do pátku 22. 12. 2017 do 12.00 a v novém roce od 2. 1. 2018.

0

od 11. 12. do 12. 12. 2017

0

Fakultní nemocnice v Motole každý rok vyhlašuje cenu pro Tvůrčí počin roku. Letošní ocenění získala MUDr. Markéta Kubričanová Žaliová, Ph.D., z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol.

0

V pátek bude pokladna uzavřena a v pondělí bude otevřena od 8.00 do 11.15 a od 12.45 do 15.00.

0

Ústav patologické fyziologie 2. LF UK hledá zájemce o vědeckou práci a Ph.D. studium na projektu: „Úloha změněné renální vaskulární reaktivity v rozvoji renální dysfunkce a její následná role v progresi chronického srdečního selhání: preklinické studie na zvířecích modelech“.

0

Školení proběhne ve čtvrtek 14. 12. od 14.00 do 15.30 v počítačové učebně ÚVI.

0

Ústav jazyků děkuje všem studentů za účast ve studentském hodnocení výuky. Nabízíme reakci našeho ústavu na vaše podněty.

Stránky