2. lékařská na špičce mezi lékařskými fakultami

2. lékařská fakulta se umístila na předním místě v přehledu kvality vysokých škol. Nejvyšší hodnocení získala mimo jiné v mezinárodní otevřenosti, hodnocení studia a učitelů a v zájmu a úrovni uchazečů.

Připravte se s námi na přijímačky!

E-learningový přípravný kurz k přijímacímu řízení z biologie, chemie a fyziky pro uchazeče o studium na 2. lékařské fakultě zahájíme 6. února 2017. Přihlašujte se elektronicky.

Sbíráme abstrakty na Vědeckou konferenci!

Do pátku 17. března můžete posílat své abstrakty na Vědeckou konferenci. Těšíme se na vaši účast!

Kam studenti 2. lékařské fakulty vyrážejí na stáže?

Desítky studentů 2. lékařské fakulty každoročně vyrážejí na stáže takřka do celého světa. Přečtěte si eseje o jejich zkušenostech a zážitcích a prohlédněte fotografie.

Na prvním zasedání fakultního akademického senátu v novém složení 15. února byl předsedou zvolen doc. Ondřej Hrušák. Přečtěte si jeho úvodní slovo k práci senátu v následujícím dvouletém období.

Ve středu 15. února proběhlo první zasedání nově zvoleného senátu 2. lékařské fakulty. Přečtěte si zápisky, v jejichž psaní se budou střídat Adam Láznička a Barbora Vyhnánková. Tento díl píše Adam Láznička, ilustroval dr. Adam Kalina.

Odpovědi na otázky o Studijním informačním systému společně hledali student 4. ročníku Adam Láznička, který se SISem zabývá podrobněji, Martina Mudrová, tajemnice fakulty, která usiluje o efektivní využívání SISu, a Zdeněk Procházka, který se o SIS na fakultě stará.

Prezident Miloš Zeman 15. února podepsal novelu zákona č. 95/2016 Sb. o vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. Přečtěte si komentář doc. Vojtěcha Havlase.

Všemi dychtivě očekávaná vědecká, společenská i kulturní událost roku se koná 26. a 27. dubna v Pelouchově posluchárně. Úvodní slovo píše prof. Jan Trka, organizátor konference.

Tzv. zlatá promoce absolventů Univerzity Karlovy se uskuteční v sobotu 22. dubna 2017. V této souvislosti prosíme fakultní veřejnost o pomoc s vyhledáním absolventů Fakulty dětského lékařství z roku 1967.

Legendární studentská taneční skupina Prdlý kosti existuje na 2. lékařské fakultě už 10 let. Ani letos nebude chybět na fakultním plese. Rozhovor s Elsou Zemánkovou, studentkou 4. ročníku, která již druhým rokem skupinu vede, připravil Tomáš Jelínek.

14. ledna 2017 se konal Den otevřených dveří. Uchazeče zajímaly informace o fakultě. Richarda Bočka z 1. ročníku Všeobecného lékařství zajímali letošní uchazeči. Více v sérii (více či méně seriózních) rozhovorů.

Za celou podzimní část sezóny tým 2. lékařské fakulty nepoznal přemožitele. Reportáž píše Bc. Jakub Novák.

Ve středu 11. ledna 2017 byly Roxaně RiemerovéKirilu Dimitrovovi uděleny ceny pro nejlepšího mezinárodního studenta. Přečtěte si krátké rozhovory s oběma oceněnými. V angličtině.

Elizabeth Denysjuk, studentku 2. LF UK a zároveň konzervatoře, mnozí znají jako nesmírně talentovanou zpěvačku např. z fakultního plesu, Motolského parníku anebo dobročinné akce Na vlnách inspirace. Rozhovor s Lízou připravil Pavel Tatíček.

Fakulta začala v dubnu 2016 pilotně používat nové logo, nyní je poskytujeme fakultní veřejnosti ke stažení. Na finálním manuálu jednotného vizuálního stylu stále pracujeme.

P Ú Č P N
 
 
 
 
 
4
 
5
 
 
 
 
 
 
11
 
12
 
 
 
 
16
 
 
18
 
19
 
 
 
 
 
 
25
 
26
 
 
 
 
 
 
 
 
Přidat do mého kalendáře

Publikační okénko

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Sylvester RJ, Oosterlinck W, Holmang S, Sydes MR, Birtle A, Gudjonsson S, De Nunzio C, Okamura K, Kaasinen E, Solsona E, Ali-El-Dein B, Tatar CA, Inman BA, N'Dow J, Oddens JR, Babjuk M. European Urology. 2016 Feb. IF: 14.976

MUDr. Michaela Kotrová, Ph.D.

Kotrova M, Musilova A, Stuchly J, Fiser K, Starkova J, Mejstrikova E, Stary J, Zuna J, Hrusak O, Trka J, Zaliova M. Blood. 2016 Nov 3. IF: 11.847