Připravte se s námi na přijímačky!

E-learningový přípravný kurz k přijímacímu řízení z biologie, chemie a fyziky pro uchazeče o studium na 2. lékařské fakultě zahájíme 5. února 2018. Přihlašujte se elektronicky.

Proč studovat na Druhé lékařské?

Kolektiv, atmosféra, nebo je to prostě pojem? Medici z Kajetánky odpovídají, proč se rozhodli pro Motol.

Memorix histologie získal Cenu Jaroslava Jirsy

Rektor Karlovy univerzity udělil Cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku 2016 knize Memorix histologie...

0

Neměli jste možnost navštívit letošní den otevřených dveří? Nezoufejte! Přinášíme postřehy a dojmy Magdaleny Lisé, redaktorky Motoláku.

0

Druhou mladou vědkyní, která v roce 2017 získala jednu z cen Adamových, Cenu Vlasty Adamové, je dr. Michaela Nováková. Přečtěte si krátký rozhovor.

0

Fyzioterapeut doc. Ondřej Čakrt patří k mladým vědcům, kteří se na 2. lékařské fakultě habilitovali v loňském roce. Přečtěte si krátký rozhovor k této příležitosti.

0

20. prosince proběhla poslední loňská schůze akademického senátu. Zápisky píše Barbora Vyhnánková, ilustrace dr. Adam Kalina.

0

Dr. Matěj Kohutiar, školský zástupce přednosty, prozrazuje, co stojí za značným zlepšením Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie ve studentském hodnocení výuky. Rozhovor.

0

Rozhovor s dr. Petrou Laššuthovou, která v roce 2017 získala Cenu Ervína Adama.

0

Čtvrtá panelová debata projektu Fenomén zaznamenala rekordní počet hostů. Průběh diskuse shrnuje hlavní organizátorka Anna-Marie Stejskalová. Zhlédnout můžete i videozáznam.

0

Družstvo Druhé a Třetí lékařské fakulty zvítězilo v kategorii mužů vysokoškolské plavecké ligy ve skupině A i B, ženy se ve skupině A umístily třetí. Reportáž píše dr. Květa Skálová.

0

První samostatné utkání našeho fakultního Motol Pelicans skončilo naprosto dokonalou výhrou. Reportáž píše Adam Láznička, fotili Jakub TáborskýMariya Kalantay.

0

Fakultní nemocnice v Motole každý rok vyhlašuje cenu pro Tvůrčí počin roku. Letošní ocenění získala dr. Markéta Kubričanová Žaliová z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol.

0

Podle žebříčku U.S. News Best Global Universities Ranking 2018 je nejlepší univerzitou v České republice Univerzita Karlova, a to na 196. místě z 1250 hodnocených univerzit; v Evropě je 85.

Publikační okénko

RNDr. Jaroslav Nunvář, Ph.D.

Nunvar J, Capek V, Fiser K, Fila L, Drevinek P. PLoS Pathogens. 2017 Dec 11. IF: 6.61

doc. MUDr. Miroslav Durila, Ph.D.

Lukas P, Durila M, Jonas J, Vymazal T. Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis. 2017 Jan. IF: 2.096