Organizační struktura

Pro koordinaci činnosti senátu je voleno čtyřčlenné předsednictvo. K přípravě podkladů a stanovisek pro jednání senátu a k podrobnému řešení jednotlivých problémů zřizuje akademický senát pracovní komise, člen komise nemusí být nutně členem AS UK. V současné době má senát legislativní, ekonomickou, sociální, pedagogickou komisi.

Vydáno: 24. 9. 2014 / Odpovědná osoba: Helena Ulovcová