Předsednictvo a členové akademického senátu 2. LF UK

pro funkční období od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2017

Předsednictvo AS

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., předseda AS

doc. MUDr. Hana Maxová, Ph.D., místopředsedkyně za Pedagogickou komoru AS

Eva Fürstová, místopředsedkyně AS

Drahomír Kolenčík, místopředseda za Studentskou komoru AS
 

Členové AS 2. LF UK

Pedagogická komora

PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Klinika rehabilitace a TV lékařství

 
doc. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.
Ústav lékařské mikrobiologie

 
MUDr. Barbora Fišárková, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika

 
 
prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
Neurologická klinika

 
doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.
Klinika dětské hematologie a onkologie

 
doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D.
Interní klinika

 
RNDr. Eduard Kočárek, Ph.D.
Ústav biologie a lékařské genetiky

 
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.
Interní klinika

 
doc. MUDr. Hana Maxová, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie

 
prof. MUDr. Michal Rygl, Ph.D.
Klinika dětské chirurgie

 
prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.
Ústav patologie a molekulární medicíny

 
doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D.
Klinika dětské hematologie a onkologie
 

Studentská komora

MUDr. Mohamed Rahmat Abdel
DSPB (8. r.)

 
 
Beatrice Bížová
Všeobecné lékařství (4. r.)

 
Eva Fürstová
Všeobecné lékařství (6. r.)

 

Antonín Haluza

Všeobecné lékařství (4. r.)


 
Václav Heřman
Všeobecné lékařství (5. r.)

 
MUDr. Radovan Hudák
DSPB (3. r.)

 
Drahomír Kolenčík
Všeobecné lékařství (5. r.)

 
Klára Kučerová
Fyzioterapie NMgr. (2. r.)

 
Florian Merkle
Zahraniční studenti (6. r.)

 

Anna Olšerová

Všeobecné lékařství (5. r.)


 
Josef Štorm
Všeobecné lékařství (4. r.)

 
Barbora Vakrmanová
Všeobecné lékařství (6. r.)
Vydáno: 5. 5. 2014 / Poslední aktualizace: 7. 10. 2016 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Palacká