Předsednictvo a členové akademického senátu 2. LF UK

pro funkční období od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019

Předsednictvo akademického senátu

doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., předseda AS
Adam Láznička, místopředseda AS
prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D., člen předsednictva AS (pedagogická komora)
Ondřej Hubálek, člen předsednictva AS (studentská komora)

 

Členové AS 2. LF UK

Pedagogická komora

doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.
Pediatrická klinika

 

 
PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Klinika rehabilitace a TV lékařství

 

 
prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.
Ústav lékařské mikrobiologie

 

 
prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
Neurologická klinika

 

 
doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.
Klinika dětské hematologie a onkologie

 

 
doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D.
Interní klinika

 

 
RNDr. Eduard Kočárek, Ph.D.
Ústav biologie a lékařské genetiky

 
 
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.
Interní klinika

 

 
doc. MUDr. Hana Maxová, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie

 

 
MUDr. Dita Smíšková, Ph.D.
Klinika infekčních nemocí

 

 
 
prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.
Ústav patologie a molekulární medicíny

 

 
doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D.
Klinika dětské hematologie a onkologie
 

Studentská komora

Václav Heřman
Všeobecné lékařství (5. r.)

 

 
Michaela Hronová
Všeobecné lékařství (3. r.)

 

 
 
Ondřej Hubálek
Všeobecné lékařství (2. r.)

 
 
MUDr. Radovan Hudák
DSPB (3. r.)

 

 
MUDr. Adam Kalina
DSPB

 

 
 
Drahomír Kolenčík
Všeobecné lékařství (5. r.)

 

 
Adam Láznička
Všeobecné lékařství (4. r.)

 

 
 
Bc. Jakub Novák
Fyzioterapie (1. r.)

 

 


 
 

Bianca Schrammová
Všeobecné lékařství AJ (4. r.)

 


 
 

Daniel Slovák
Všeobecné lékařství (3. r.)

 


 
 
Viktor Veselý
Všeobecné lékařství (4. r.)

 
 
Barbora Vyhnánková
Všeobecné lékařství (3. r.)
Vydáno: 5. 5. 2014 / Poslední aktualizace: 23. 5. 2018 / Odpovědná osoba: Helena Ulovcová