Harmonogram zasedání akademického senátu 2. LF UK

rok 2017
18. ledna od 14.30 Interní klinika (uzel C/D, 4. p.)
15. února od 14.30 Interní klinika

 

Kontakty:

sekretariát senátu: tel.: 22443 4001, fax: 22443 4019
e-mail: Jana Palacká –

Vydáno: 5. 5. 2014 / Poslední aktualizace: 21. 12. 2016 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Palacká