Harmonogram zasedání akademického senátu 2. LF UK

rok 2018
17. ledna od 14.30 Neurologická klinika, uzel D, 2. p.
21. února od 14.30 Neurologická klinika
21. března od 14.30 Neurologická klinika
18. dubna od 14.30 Neurologická klinika
16. května od 14.30 Neurologická klinika
20. června od 14.30 Neurologická klinika
17. října od 14.30 Neurologická klinika
21. listopadu od 14.30 Neurologická klinika
19. prosince od 14.30 Neurologická klinika

 

Kontakty:

sekretariát senátu: tel.: 22443 6801
e-mail: Helena Ulovcová – helena.ulovcová@lfmotol.cuni.cz

Vydáno: 5. 5. 2014 / Poslední aktualizace: 3. 1. 2018 / Odpovědná osoba: Helena Ulovcová