Diskuse o efektivní výuce pokračuje

Foto: Barbora Vakrmanová

Řada z vás se mohla v průběhu letošní Vědecké konference setkat s americkou neurobioložkou dr. Sarah Leupen, která shrnula současné trendy ve změnách výuky medicíny i výuky obecně. Diskutovat s dr. Leupen bude možné ještě jednou, a to v pátek 19. 5. 2017 na Neurologické klinice.


Foto: Naďa Krátká

Řada z vás se mohla v průběhu letošní Vědecké konference setkat s americkou neurobioložkou dr. Sarah Leupen, která shrnula současné trendy ve změnách výuky medicíny i výuky obecně. Dozvěděli jsme se, že nejde jen o změnu v „hardware“, ale že ruku v ruce s případnými změnami curricula, či dokonce i nezávisle na nich, jsou žádoucí změny „softwarové“, tedy ve způsobu výuky. Obě linie se v optimálním případě vzájemně prolínají, ovlivňují a doplňují. Souhrnně to Sarah Leupen vyjádřila ve své prezentaci v závěru šesti body, které ani není nutné překládat:

Recommendations
  1. Design your curriculum and pedagogy so that students are using the information
  2. Use cooperative groups or teams
  3. Provide frequent feedback to students
  4. Train and involve faculty: change the culture
  5. Use existing expertise and models
  6. Measure the results!
     

Celou prezentaci dr. Leupen si můžete prohlédnout zde.

Rovněž si můžete poprvé či ještě jednou přečíst rozhovor uveřejněný na webových stránkách před Vědeckou konferencí, kde najdete i odkazy na videa z jejích instruktivních přednášek v Modré posluchárně.

Diskutovat s dr. Leupen budeme ještě jednou v pátek 19. 5. 2017 v knihovně Neurologické kliniky od 9.00 do cca 11.00, tentokrát ve větším detailu o jednotlivých změnách a o způsobu jejich implementace do výuky na naší fakultě.

Zváni jsou všichni zástupci akademické obce, kteří mají o tuto oblast zájem. Vzhledem k omezené kapacitě nahlaste, prosím, do 17. 5. 2017 svoji účast Mgr. Květě Janouškové ().

prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.

Foto: Barbora Vakrmanová
Foto: Barbora Vakrmanová
Foto: Barbora Vakrmanová
Vydáno: 11. 5. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková