Aktuality

0

V  době od 16. 10. 2017 bude pokladna otevřena pouze v úterý a ve čtvrtek od 10.00 do 12.00.

0

Univerzita Karlova pořádá v rámci Roku humanity a demokracie sérii charitativních koncertů. První proběhne 19. října, v Kampusu Hybernská 4 vystoupí kapela Vanua2. Podrobnosti na plakátu a na Facebooku akce.

0

Ústav anatomie hledá lektory!

0

Plán seminářů na zimní semestr 2017/2018

0

Vyhlášení 22. ročníku Ceny Eppendorf pro mladé evropské badatele.

0

Pediatrická klinika nabízí studentům s vážným zájmem o pediatrii možnost navštěvovat nad rámec běžné výuky Pediatrický kroužek.

0

Jedná se o vzdělávací kurzy, jejichž náplň má pomoci s rozvojem kariéry. Mimo jiné mají posloužit k rozšíření již získaných teoretických poznatků o dovednosti týkající se jejich aplikování v praxi.

0

Odborné odpoledne u příležitosti 60 let od vzniku neurologického oddělení v Motole se koná ve středu 11. října 2017 od 15 do 18 hod. Pozvánka a podrobnosti v příloze.

Stránky