Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro akademický rok 2018/19

Vážení studenti,

dovolujeme si vás informovat o nabídce stipendijních pobytů v zahraničí pro studenty a akademické pracovníky Univerzity Karlovy, které se uskuteční na základě rozpisu kvót mezinárodních smluv. Přesné specifikace k jednotlivým pobytům jsou k dispozici na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce MŠMT ČR.

Nabídka stipendií není specifikována na konkrétní vysoké školy v zahraničí. Předpokládá se, že si uchazeči sami vyhledají kontakty, o které mají zájem. Doporučuje se, aby v době podání přihlášky už měli uchazeči navázán kontakt s příslušným pracovištěm v zahraničí.

Stipendia jsou určena pro řádné studenty Univerzity Karlovy. Vybraní uchazeči by jimi tudíž měli zůstat i během svého stipendijního pobytu v zahraničí.

Zájemci musí předložit ve dvou vyhotoveních (1 originál a 1 kopie) následující doklady:

  1. přihlášku potvrzenou fakultou (Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia),
  2. studijní záměr,
  3. studijní průměr.

Vzhledem k zavedení elektronické evidence podání Návrhu na vyslání si uchazeči příslušný formulář vyplní elektronicky na uvedené internetové stránce (odkaz: Programy – Akademická informační agentura – Mezinárodní smlouvy – VŠ stipendia – Formulář – Návrh na vyslání).

Vyplněné přihlášky a další doklady se stanoveným pořadím studentů je třeba zaslat na Rektorát UK – Odbor zahraničních vztahů do níže uvedených termínů:

do 20. 10. 2017: Rusko

do 15. 12. 2017: Čína, Egypt, Chorvatsko, Makedonie, Slovinsko, Švédsko

do 04. 01. 2018: Itálie, Řecko

do 20. 02. 2018: Slovensko

U letních škol do Chorvatska a Slovinska neproplácí MŠMT cestovné.

Vydáno: 19. 9. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Adam Zabloudil