Aktuality vědy a výzkumu

Od roku 2013 uděluje 2. lékařská fakulta dvěma studentům či pracovníkům fakulty do věku 35 let za vynikající práci Cenu Vlasty Adamové a Cenu Ervína Adama. Nominace pro rok 2017 lze podávat do 15. září.

Opatřením rektora č. 44/2017 bylo vyhlášeno 2. kolo soutěže univerzitních výzkumných center UK (UNCE). Soutěž se řídí zásadami schválenými Vědeckou radou UK. Jedná se o účelovou podporu mladých a perspektivních akademických a vědeckých pracovníků v rámci nejkvalitnějších skupin základního výzkumu.

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ na léta 2018–2021 na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015–2022.

20. ročník soutěže o nejlepší diplomové, disertační a výzkumné práce hledá autory kvalitních studentských a výzkumných projektů. Autoři nejlepších prací získají finanční odměny z celkové částky 1 milion korun. Registrovat se můžete do 27. listopadu 2017.

AquaLife Institute vyhlásil výběrové řízení na výzkum zaměřený na problematiku vody, hydratace a pitného režimu.

Soutěž Primus by měla zvýšit dynamiku vědecké práce, včetně mobility pracovníků. Program má umožnit nejlepším mladým vědeckým pracovníkům založit novou skupinu (vhodné např. pro navracející se mladé vědce ze zahraničí), rozvinout vlastní nezávislý vědecký program a nabídnout špičkové prostředí pro vědeckou práci studentů zejména magisterského a doktorského stupně. Jedním z dlouhodobých cílů programu je zvýšit úspěšnost univerzity v získávání mezinárodních grantů, například grantů Evropské výzkumné rady (ERC).

Třetí ročník mezinárodní soutěže Falling Walls Lab 2017, na kterou se mohou přihlásit studenti, mladí vědci, zaměstnanci i podnikatelé, se bude konat dne 15. 6. 2017 v budově Goethe-Institutu v Praze. Úkolem účastníků je představit v angličtině během tří minut svůj originální nápad, výzkumný projekt či model.

Rektor Univerzity Karlovy vyhlásil ke dni 30. března 2017 čtvrté kolo interního výběrového řízení do projektu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA UK.

Program GAMA Technologické agentury ČR je zaměřen na ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění na trhu. Zaměřuje se tedy především na fázi proof of concept, tj. ověření konceptu.

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 28. března 2017 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA.

Fond CELSA bude financovat společné výzkumné projekty s KU Leuven. Spolupráce mezi partnery musí vést k podání společného kolaborativního projektu v H2020 či obdobném evropském programu.

Stránky