Aktuality vědy a výzkumu

0

Partnerská univerzita ve Wakayamě vypsala přihlašování na doktorské kursy.

0

Informace o přihlašování v rámci nového kola Grantové agentury UK.

0

Fond mobility UK vyhlašuje termíny podávání přihlášek pro zimní semestr 2019/2020.

0

Nabídka postdoktorandského pobytu v USA na Washingtonově univerzitě v Saint Louis.

0

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlašuje dne 26. června 2019 druhou otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021.

0

Ve dnech 14.–18. října 2019 pořádá v Brně Ústav přístrojové techniky AV ČR, podrobnosti v příloze.

0

Uzávěrka hlavních stipendií zastřešovaných Fulbrightovým program je 1. 11. 2019, informace o dalších formách podpory naleznete v příloze.