Aktuality vědy a výzkumu

0

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2020 – 2023

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vyhlašuje dne 15. 05. 2019

Jednostupňovou  V E Ř E J N O U   S O U T Ě Ž

o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2020 – 2026

0
0

Stránky