Aktuality vědy a výzkumu

Fond CELSA bude financovat společné výzkumné projekty s KU Leuven. Spolupráce mezi partnery musí vést k podání společného kolaborativního projektu v H2020 či obdobném evropském programu.

Studujete či pracujete v přírodovědném či technickém oboru? Zkuste popularizaci vědy na vlastní kůži! Přihlaste se do 7. ročníku mezinárodní soutěže FameLab.

Nadační fond Neuron vyhlašuje 7. ročník soutěže Neuron Impuls 2017, která je určena mladým vědcům. Cílem je podpořit originální a odvážné projekty základního výzkumu v různých oborech, včetně medicíny.

Ve čtvrtek 24. listopadu od 13.30 bude na programu vyhlášení Cen Adamových a habilitační řízení MUDr. Štěpána Veselého, Ph.D., z Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Termín pro podávání projektů česko-rakouské vědecké spolupráce do programu AKTION Česká republika – Rakousko je 30. listopadu 2016.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu TRIO.

Seminář, který představí přístroj pro detekci a analýzu mezimolekulárních vazeb a metodu zobrazující rezonanci povrchových plazmonů (SPRi) se koná ve středu 26. 10. 2016 ve 13 hod. v Žížale (areál teoretických ústavů 2. LF UK, Plzeňská 130/221) v místnosti č. 111. Přednáší Mgr. Martina Vráblová z Institutu environmentálních technologií, Vysoké školy báňské – Technické Univerzity Ostrava.

19. ročník soutěže o nejlepší diplomové, disertační a výzkumné práce hledá autory kvalitních studentských a výzkumných projektů. Autoři nejlepších prací získají finanční odměny v celkové výši přes 1 milion korun. Registrovat se můžete do 25. listopadu 2016.

Bylo vyhlášeno 14. kolo soutěže Grantové agentury Univerzity Karlovy (GAUK) na rok 2017. Přihlášky zasílejte do 7. listopadu 2016.

Hlavní město Praha vyhlásilo výzvu Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe z Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Stránky