Aktuality vědy a výzkumu

AquaLife Institute vyhlásil výběrové řízení na výzkum zaměřený na problematiku vody, hydratace a pitného režimu.

Soutěž Primus by měla zvýšit dynamiku vědecké práce, včetně mobility pracovníků. Program má umožnit nejlepším mladým vědeckým pracovníkům založit novou skupinu (vhodné např. pro navracející se mladé vědce ze zahraničí), rozvinout vlastní nezávislý vědecký program a nabídnout špičkové prostředí pro vědeckou práci studentů zejména magisterského a doktorského stupně. Jedním z dlouhodobých cílů programu je zvýšit úspěšnost univerzity v získávání mezinárodních grantů, například grantů Evropské výzkumné rady (ERC).

Třetí ročník mezinárodní soutěže Falling Walls Lab 2017, na kterou se mohou přihlásit studenti, mladí vědci, zaměstnanci i podnikatelé, se bude konat dne 15. 6. 2017 v budově Goethe-Institutu v Praze. Úkolem účastníků je představit v angličtině během tří minut svůj originální nápad, výzkumný projekt či model.

Rektor Univerzity Karlovy vyhlásil ke dni 30. března 2017 čtvrté kolo interního výběrového řízení do projektu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA UK.

Program GAMA Technologické agentury ČR je zaměřen na ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění na trhu. Zaměřuje se tedy především na fázi proof of concept, tj. ověření konceptu.

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 28. března 2017 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA.

Fond CELSA bude financovat společné výzkumné projekty s KU Leuven. Spolupráce mezi partnery musí vést k podání společného kolaborativního projektu v H2020 či obdobném evropském programu.

Studujete či pracujete v přírodovědném či technickém oboru? Zkuste popularizaci vědy na vlastní kůži! Přihlaste se do 7. ročníku mezinárodní soutěže FameLab.

Nadační fond Neuron vyhlašuje 7. ročník soutěže Neuron Impuls 2017, která je určena mladým vědcům. Cílem je podpořit originální a odvážné projekty základního výzkumu v různých oborech, včetně medicíny.

Ve čtvrtek 24. listopadu od 13.30 bude na programu vyhlášení Cen Adamových a habilitační řízení MUDr. Štěpána Veselého, Ph.D., z Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Termín pro podávání projektů česko-rakouské vědecké spolupráce do programu AKTION Česká republika – Rakousko je 30. listopadu 2016.

Stránky