Připravte se s námi na přijímačky!

E-learningový přípravný kurz k přijímacímu řízení z biologie, chemie a fyziky pro uchazeče o studium na 2. lékařské fakultě zahájíme 5. února 2018. Přihlašujte se elektronicky.

Proč studovat na Druhé lékařské?

Kolektiv, atmosféra, nebo je to prostě pojem? Medici z Kajetánky odpovídají, proč se rozhodli pro Motol.

Druhá lékařská opět boduje v kvalitě

Nejvyšší hodnocení získala mimo jiné v mezinárodní otevřenosti, hodnocení studia a učitelů a v zájmu a úrovni uchazečů...

0

IForu vyšel vzájemný rozhovor mezi dr. Janem Balkem, odborným asistentem v Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FNM, a jeho bratrem, matematikem dr. Martinem Balkem.

1

Financování vysokých škol. Vysoké školy budou usilovat o růst svého rozpočtu o tři miliardy korun ročně do roku 2021... Na tiskové konferenci po dnešním jednání pléna České konference rektorů (ČKR) to řekl její místopředseda Mikuláš Bek. Více ve zprávě ČTK.

0

Ohlédnutí za posledním MotolArtem přinášíme v článku Richarda Bočka, rozhovoru s hostem letošního ročníku Tomášem Kolichem, který připravila hlavní organizátorka MotolArtu Bára Vyhnánková, a ve fotografiích Báry Jírové.

0

Zveřejňujeme odpovědi předsedy Agentury pro zdravotnický výzkum na stížnost proděkana Jana Trky týkající se nefunkčního databázového softwaru AZV. Komentář píše prof. Trka.

1

Čas naší tradiční fakultní konference se valem přiblížil. Zve a úvodní slovo píše hlavní organizátor prof. Jan Trka.

1

Přihlásit svůj abstrakt na Vědeckou konferenci můžete ve formuláři na webu akce, a to do 20. března.

0

Na podzim oslavila motolská neurologie šedesát let svého trvání. Tuto historii si klinika připomněla na slavnostním semináři. Jednotliví přednášející se zaměřili na srovnání diagnostických a léčebných postupů v neurologii v době založení kliniky a nyní.

0

17. ledna proběhla schůze akademického senátu. Zápisky píše Adam Láznička, ilustrace dr. Adam Kalina.

0

Mezinárodní vzdělávací kurz dětské endokrinologie a diabetu probíhal koncem roku na Pediatrické klinice. Přinášíme krátké rozhovory se stážistkami z Litvy a Arménie a přednostou kliniky prof. Janem Leblem.

0

Neměli jste možnost navštívit letošní den otevřených dveří? Nezoufejte! Přinášíme postřehy a dojmy Magdaleny Lisé, redaktorky Motoláku. Aktualizováno: odkaz na videoreportáž.

0

Druhou mladou vědkyní, která v roce 2017 získala jednu z cen Adamových, Cenu Vlasty Adamové, je dr. Michaela Nováková. Přečtěte si krátký rozhovor.

0

Fyzioterapeut doc. Ondřej Čakrt patří k mladým vědcům, kteří se na 2. lékařské fakultě habilitovali v loňském roce. Přečtěte si krátký rozhovor k této příležitosti.

Publikační okénko

RNDr. Jaroslav Nunvář, Ph.D.

Nunvar J, Capek V, Fiser K, Fila L, Drevinek P. PLoS Pathogens. 2017 Dec 11. IF: 6.61

doc. MUDr. Miroslav Durila, Ph.D.

Lukas P, Durila M, Jonas J, Vymazal T. Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis. 2017 Jan. IF: 2.096