Zástupci 2. LF UK v akademickém senátu Univerzity Karlovy v Praze

pro funkční období od 1. 2. 2011 do 31. 1. 2013

Pedagogická komora

doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (Klinika dětské hematologie a onkologie)

MUDr. Barbora Fišárková, Ph.D. (Gynekologicko-porodnická klinika)

Studentská komora

Adam Kalina (student 5. ročníku magisterského programu lékařství)

Danka Humlová (studentka 5. ročníku magisterského programu lékařství)

Vydáno: 5. 5. 2014 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Palacká