O čem se mluví v senátu

Drahomír Kolenčík, místopředseda studentské komory AS 2. LF, píše o připravované novele zákona o postgraduálním vzdělávání lékařů.

Zápisky z listopadového a prosincového zasedání píše místopředsedkyně akademického senátu 2. LF Eva Fürstová. Ilustroval Adam Kalina. Nejvíce času bylo na listopadovém jednání věnováno tématu přejmenování fakulty – odůvodnění přejmenování si můžete přečíst v příloze.

Barbora Vakrmanová, senátorka za studentskou komoru akademického senátu 2. LF UK, píše zápisky z květnového zasedání senátu.

Eva Fürstová, místopředsedkyně akademického senátu 2. LF, píše zápisky ze senátu. Tradičně s ilustracemi Adama Kaliny.

Eva Fürstová, místopředsedkyně akademického senátu 2. LF, píše zápisky ze senátu. Tradičně s ilustracemi Adama Kaliny.

Aktualizováno. Eva Fürstová, nová místopředsedkyně akademického senátu 2. LF, píše první letošní díl zápisků ze senátu. Tradičně s ilustracemi Adama Kaliny.

Akademické senáty byly obnoveny po sametové revoluci a stále hledají svoji roli. Diskuse o tom, co má senát, ať univerzitní nebo fakultní, dělat, je vždy součástí tohoto hledání.

Předseda akademického senátu 2. LF doc. Jan Zuna se zamýšlí nad jeho úlohou a způsobem práce v něm.