Složení komisí akademického senátu 2. LF UK

Pro funkční období od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2017 budou pracovat komise akademického senátu ve složení:

 • Legislativní komise
  Beatrice Bížová
  Václav Heřman (předseda komise)
  Drahomír Kolenčík
  doc. MUDr. Hana Maxová, Ph.D.
  Josef Štorm
   
 • Pedagogická komise
  PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
  doc. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.
  MUDr. Barbora Fišárková, Ph.D.
  Eva Fürstová
  MUDr. Radovan Hudák
  RNDr. Eduard Kočárek, Ph.D.
  Drahomír Kolenčík
  Florian Merkle
  Barbora Vakrmanová (předsedkyně komise)
  doc. MUDr.  Jan Zuna, Ph.D.
   
 • Ekonomická komise
  prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
  MUDr. Radovan Hudák
  doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D. (předseda komise)
  prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.
  doc. MUDr. Hana Maxová, Ph.D.
  Florian Merkle
  prof. MUDr. Milan Rygl, Ph.D.
  Josef Štorm
   
 • Sociální komise
  Václav Heřman
  Drahomír Kolenčík
  Klára Kučerová (předsedkyně komise)
  prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.
   
 • Komise pro mediální propagaci
  Beatrice Bížová (předsedkyně komise)
  Eva Fürstová
  doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.
  Klára Kučerová
  Barbora Vakrmanová
   
 • Disciplinární komise
  doc. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.
  MUDr. Michaela Kotrová
  Anna Olšerová
  prof. MUDr. Martin Vízek, CSc.
  doc. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.
Vydáno: 5. 5. 2014 / Poslední aktualizace: 24. 6. 2016 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Palacká