Složení komisí akademického senátu 2. LF UK

Pro funkční období 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019 budou komise senátu pracovat ve složení:

Legislativní komise: V. Heřman – předseda
D. Kolenčík
A. Láznička
doc. H. Maxová
doc. J. Zuna
 
Pedagogická komise: M. Hronová – předsedkyně
dr. O. Čakrt
doc. O. Hrušák
prof. M. Kvapil
A. Láznička
D. Slovák
MUDr. D. Smíšková
B. Vyhnánková
doc. J. Zuna
 
Ekonomická komise: prof. M. Kvapil – předseda
dr. O. Čakrt
doc. P. Dřevínek
prof. J. Hort
O. Hubálek
doc. H. Maxová
doc. R. Keil
D. Kolenčík
prof. M. Rygl
 
Sociální komise: V. Veselý – předseda
doc. J. Bronský
V. Heřman
M. Hronová
J. Novák
prof. J. Zámečník
Vydáno: 5. 5. 2014 / Poslední aktualizace: 13. 4. 2017 / Odpovědná osoba: Helena Ulovcová