Přehled akreditací pro habilitační řízení a jmenovací řízení profesorem na 2. lékařské fakultě

Obor Habilitace Profesury
Anatomie
Anesteziologie a resuscitace
Dermatovenerologie
Gynekologie a porodnictví do 31. 12. 2023 do 31. 12. 2023
Histologie a embryologie
Hygiena, epidemiologie a veř.zdrav.
Chirurgie do 31. 12. 2021 do 31. 12. 2021
Infekční lékařství
Lékařská biofyzika
Lékařská biologie do 31. 12. 2023 do 31. 12. 2023
Lékařská farmakologie
Lékařská fyziologie a patofyziologie do 30. 4. 2020 do 30. 4. 2020
Lékařská genetika do 31. 12. 2023 do 31. 12. 2023
Lékařská chemie a biochemie do 30. 11. 2019 do 30. 11. 2019
Lékařská imunologie do 31. 12. 2020 do 31. 12. 2020
Lékařská mikrobiologie
Neurologie do 30. 11. 2019 do 30. 11. 2019
Nukleární medicína
Oční lékařství do 30. 11. 2019 do 30. 11. 2019
Onkologie do 31. 12. 2020 do 31. 12. 2020
Ortopedie do 1. 11. 2023 do 1. 11. 2023
Otorinolaryngologie
Patologie do 30. 11. 2019 do 30. 11. 2019
Pediatrie do 30. 11. 2019 do 30. 11. 2019
Psychiatrie do 31. 12. 2023 do 31. 12. 2023
Radiologie
Rehabilitace a tělovýchovné lékařství do 31. 12. 2023 do 31. 12. 2023
Soudní lékařství
Urologie do 1. 9. 2019 do 1. 9. 2019
Vnitřní nemoci do 1. 9. 2019 do 1. 9. 2019
Vydáno: 10. 2. 2014 / Poslední aktualizace: 30. 7. 2019 / Odpovědná osoba: Zuzana Slušná