Opatření děkana

V náhledu a v záhlaví jednotlivých opatření uvádíme datum jejich platnosti a účinnosti.

Krizová komunikace a intervence při mimořádných událostech a krizových situacích v rámci studentské mobility

Platnost: 28. 7. 2017
Účinnost: od 28. 7 2017

Hodnocení výuky na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 10. 7. 2017
Účinnost od akademického roku 2017/2018

kterým se stanoví harmonogram akademického roku 2017/2018.

Platnost: 6. 6. 2017
Účinnost: od 6. 6. 2017

kterým se stanoví pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímacího řízení, a práva uchazeče nahlédnout do svých materiálů, rozhodných pro jeho přijetí ke studiu

Platnost: 5. 6. 2017
Účinnost: od 5. 6. 2017

Pravidla pro použití loga 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 22. 5. 2017
Účinnost: od 22. 5. 2017

kterým se stanoví pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu 2. LF UK.

Platnost: 1. 7. 2017
Účinnost: od 1. 7. 2017

k výuce v době konání Vědecké konference 2017

Platnost: 10. 4. 2017
Účinnost: od 10. 4. 2017

kterým se mění Metodický pokyn k provedení Vnitřního mzdového předpisu UK v Praze, který byl vydán Opatřením děkana č. 8/2013.

Platnost: 1. 4. 2017
Účinnost: od 1. 4. 2017

čerpání dovolené zaměstnanců 2. LF UK

Platnost: 15. 2. 2017
Účinnost: od 15. 2. 2017 do (trvá)

kterým se ruší Opatření děkana č. 5/2010

Platnost: 11. 1. 2017
Účinnost: od 11. 1. 2017 do (trvá)

Stránky