Doktorské studijní programy 2. LF UK

Seznam akreditovaných programů doktorského studia na 2. LF UK

Doktorské studijní programy (další informace o kursech, státní zkoušce apod. po rozkliku) platnost akreditace
Antropologie 31. 8. 2021
Biochemie a patobiochemie 31. 8. 2019
Biologie a patologie buňky 31. 12. 2020
Biomedicínská informatika 31. 12. 2020
Biomechanika 1. 11. 2020
Experimentální chirurgie 31. 12. 2020
Farmakologie a toxikologie 31. 12. 2020
Fyziologie a patofyziologie člověka 31. 12. 2020
Gerontologie 31. 12. 2020
Imunologie 31. 12. 2020
Lékařská biofyzika 31. 12. 2020
Kineziologie a rehabilitace  
Mikrobiologie 31. 12. 2020
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie 31. 12. 2020
Neurovědy 31. 12. 2020
Preventivní medicína 31. 12. 2020
Zobrazovací metody v lékařství 31. 12. 2024
Vydáno: 15. 10. 2013 / Poslední aktualizace: 25. 3. 2019 / Odpovědná osoba: PhDr. Marta Hrušková