Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

Poplatek ve výši 590,– Kč se hradí za každou přihlášku založenou v SISu.

Upozornění, pokud nebude u platby správně vyplněn VS, platba se nepřiřadí k přihlášce a přihláška bude vedena jako nezaplacená!

Bankovní spojení:

  • částka 590,– Kč
  • číslo účtu: 37530021/0100
  • variabilní symbol: ID elektronické přihlášky
  • konstantní symbol: 558
  • Komerční banka, a. s., Na Příkopě 33, čp. 969, 114 07 Praha 1

 

Spojení pro platbu ze zahraničí:

  • IBAN: CZ3401000000000037530021
  • SWIFT kód banky: KOMB CZ PP
     

Pro platbu ze zahraničí doporučujeme použít platbu kartou. Zajistíte tak, že částka bude uhrazena celá a nebudou na vás vymáhány poplatky stržené bankou.

Plátce je povinen uhradit veškeré poštovní a bankovní poplatky.
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je ve kterékoli fázi řízení nevratný.

Vydáno: 18. 2. 2005 / Poslední aktualizace: 1. 11. 2016 / Odpovědná osoba: Marie Havlová