Uchazeč

Upozorňujeme uchazeče, že přihláška ke studiu se stává platnou až po uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Proto si prosím ve vlastním zájmu zkontrolujte...

Informační týden je virtuální akce, jejímž záměrem je poskytovat v době před podáváním přihlášek ke studiu kompletní, kompaktní, přehledné a aktuální informace o možnostech studia na UK, a usnadnit tak zájemcům o studium orientaci v bohaté studijní nabídce i v podmínkách přijímacího řízení pro jednotlivé obory.

2. lékařská fakulta se umístila na předním místě v přehledu kvality vysokých škol. Nejvyšší hodnocení získala mimo jiné v mezinárodní otevřenosti, hodnocení studia a učitelů a v zájmu a úrovni uchazečů.

14. ledna 2017 se konal Den otevřených dveří. Uchazeče zajímaly informace o fakultě. Richarda Bočka z 1. ročníku Všeobecného lékařství zajímali letošní uchazeči. Více v sérii (více či méně seriózních) rozhovorů.

Ve středu 11. ledna 2017 byly Roxaně RiemerovéKirilu Dimitrovovi uděleny ceny pro nejlepšího mezinárodního studenta. Přečtěte si krátké rozhovory s oběma oceněnými. V angličtině.

Pavel Tatíček, student 3. ročníku všeobecného lékařství, píše o své klinické stáži v Ománu v Sultan Qaboos University Hospital ve městě Muscat. Čtvrtý, závěrečný díl.